Lemvig Bykirke fejrede fødselsdag

Lemvig Bykirke blev stiftet i september 2012 som en evangelisk-luthersk frimenighed og kan derfor fejre 5 års fødselsdag i år.

Det blev markeret med en gudstjeneste søndag d. 1. oktober, hvor menighedens nye døbefont blev indviet. Det er billedkunstneren Simon Aaen, som har forarbejdet glas-fadet, mens det er lokale håndværkere, som har lavet træ- og smedearbejdet til døbefonten. Simon Aaen´s arbejdsområde som billedkunstner er Troen og Naturen. Han har udsmykket 3 kirker og 15 sognegårde, og er dermed en af landets yngste kirkekunstnere.

Forskellige gudstjeneste-typer

Lemvig Bykirke tæller omkring 115 medlemmer, hvoraf en fjerdedel er børn under 18 år og der holdes gudstjeneste i Klippen, Østerbrogade 5, de fleste søndage, hvor man i store træk følger Folkekirkens liturgi. Der er dog også børnegudstjenester og lovsangsgudstjenester i løbet af året og de sidste par år har man også i august haft en friluftsgudstjeneste på Lemvig havn. I løbet af de fem år har der været omkring 20 konfirmander i alt og i år er der også et hold på 4 konfirmander, ligesom menighedens præst, Brian Christensen hvert år har haft et par vielser om året. I flere år har der desuden været afholdt kristendomskursus i samarbejde med Lemvig Indre Mission med god deltagelse. Menigheden er tilsluttet Indre Mission og Evangelisk Luthersk Netværk.

”Det var rigtig skønt at fejre 5 års fødselsdag og markere at vi nu er godt etableret som menighed og efterhånden er blevet en etableret del af de kirkelige tilbud i Lemvig. Der var omkring 110 til festgudstjenesten, hvor vores eget lovssangsband ”Praise” medvirkede”, siger Brian Christensen.

Fælleskab og bibelsk forkyndelse

Nogle af menighedens medlemmer fortæller her om deres oplevelse af at være med i Lemvig Bykirke:

”Klippen er det sted, hvor jeg altid finder ro. Nærværet, interessen og imødekommenheden fra alle andre, er helt unikt. Klippen er også det sted, hvor Gudstjenesterne for første gang i mit liv, har givet mening. Jeg oplever et fællesskab, hvor alle byder ind og hvor man selv får lov at bidrage. Klippen er helt klart det sted, hvor jeg altid mærker Jesus kærlighed.” (Birgit)

” I Lemvig Bykirke får jeg en bibelsk forkyndelse, som taler nærværende ind i min konkrete hverdag. Jeg mærker i Lemvig Bykirke et varmt og favnende fællesskab der rammer og rummer familiens unge, der glad tager med og oplever at bliver styrket både trosmæssigt og socialt. Desuden kan vi i Lemvig Bykirke synge både klassiske gamle salmer og nye rytmiske lovsange.” (Marianne)

Festdag

Efter festgudstjenesten om formiddagen var der kirkefrokost og derefter sang koret Connexion enkle og stærke salmer og sange. Klaus Laursen, Bibelen live, fremførte nogle af Jesu lignelser og Bjergprædikenen og både bibeltekst og den efterfølgende samtale gav alle noget at tænke videre over. Aktivitetsbilen ”Evigglad” fra Danmarks Folkekirkelig Søndagsskoler var også med og gav de fremmødte børn en sjov og spændende eftermiddag.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights