Ølgod Valgmenighed – en hel menighed

Vi ønsker at formidle evangeliet og dermed den kristne troslære, så det må blive til personlig tro for mennesker – uanset alder og baggrund!

Midt imellem Herning og Esbjerg ligger stationsbyen Ølgod med sine knap 4000 indbyggere. For 16 år siden, helt præcis i oktober 2001, blev Ølgod Valgmenighed dannet af et udvalg, bestående af personer med tilknytning til Indre Mission og Luthersk Mission i Ølgod. I dag har valgmenigheden 400 medlemmer, med hele aldersspektret repræsenteret, hvilket vi er meget taknemmelige for.

Flemming Mose Lauridsen er fuldtidsansat præst i Ølgod Valgmenighed, og på lønningslisten er ligeledes en timelønnet organist, samt en projektansat gospelkorleder. Valgmenigheden benytter 2 af sognets kirker – Ølgod og Bejsnap kirke – og der er gennemsnitlig 200 til gudstjenesterne.

Vores hovedsag i Ølgod Valgmenighed er den samme i dag som i 2001: Vi ønsker at formidle evangeliet og dermed den kristne troslære, så det må blive til personlig tro for mennesker – uanset alder og baggrund!

MIDLER

Ligesom der kan være udfordringer i en lille menighed, kan der ligeledes også være dette i en stor. Vi er jo en dejlig flok af aldre og forskelligheder med hver vores tilgang, så derfor har vi gudstjenester af forskellig art, og vi variere disse gudstjenester, så alle kan være med. Vore midler til dette er bl.a.

  • At prædike Guds ord, så det er forståeligt og hverdagsrelevant
  • Forskellige gudstjenesteformer
  • Engagere menigheden i gudstjenesten
  • Omsorg
  • Børnekirke
  • Udadrettede arrangementer
  • Altid godt samarbejde med IM/LM

Da der generelt er en åbenhed for at inddrage moderne virkemidler i den ellers traditionelle gudstjeneste, benytter Flemming bla. powerpoint, youtube videoer og musik, for at bruge flere sanser i forkyndelsen. Hvad musikken angår, har vi fuld blæs i kirkens orgelpiber til salmerne, mens vores lovsangsbands løfter lovsangene. Begge disse muligheder giver derfor lovsangene hver deres udtryk – der er noget for alle.

Børnene smutter i kirkehuset før prædiken ca. en gang i måneden. Her får de prædiken i børnehøjde og evt. tegner en tegning og synger en sang, før de vender tilbage til kirken igen. Vi har et særligt fokus på at øge trofastheden blandt unge, og vi har et særligt ønske om en større tilgang af unge mennesker/unge familier til vores menighed. Vi tror, at børnekirken, samt sang og musik, er brugbare redskaber for denne vision.

Når der ikke er Børnekirke, er der Børnenes 5 min.

En stor del af medlemmerne i valgmenigheden kommer også i egnens 4 missionshuse, hvilke vi samarbejder med.

Vi er en ”hel” menighed sammen med disse – vi er en helhed. Dette viser sig bl.a. ved de nye i kirken, hvor vi retter henvendelse til missionshusene, så relationer kan etableres.

KURSUS

Missionshusene forhørte sig for nogle år tilbage, om der kunne afholdes kristendomskursus for ”kirkefremmede”.  Dette har vi siden afholdt flere gange i byens kulturhus, hvor der har været rigtig god tilslutning. Det er en stor velsignelse at være med til og fantastisk at se mennesker komme med på denne måde. Dette har også resulteret i åbne bibelstudie-grupper ud fra valgmenigheden.

I efteråret afholdte vi så kursus i kristendom med titlen ”Paulus – han fulgte vejen”. Kurset henvendte sig til alle – modsat de første kristendomskurser. Vi vil gerne prioritere oplæring, og da Flemming Mose Lauridsen har ytret ønske om at undervise mere, vil vi derfor køre et kristendomskursusforløb igen – også fordi vi er blevet opfordret til dette.

SOCIALT

Vi har efterhånden i mange år haft kirkekaffe med jævne mellemrum efter gudstjenesten. Som et nyt tiltag vil vi nu prøve efter gudstjenesten at spiser frokost sammen. Dette er for at styrke det sociale fællesskab, da ikke alle ved, hvem hinanden er. Samtidig giver det også mulighed for at nye og gamle i troen kan lære hinanden at kende.

MISSION

For 5 år siden blev Ølgod kristne friskole etableret. I takt med at skolens elevantal stiger (pt. 90), giver det også flere konfirmander til valgmenigheden. På skolen er det dog frit, både hvor og hvorvidt man ønsker at blive konfirmeret, men da størstedelen pt. kommer fra kirkevante hjem, og valgmenigheden afholder skolens julegudstjeneste, har valgmenigheden været det foretrukne valg. Dette samarbejde med skolen er vi meget glade for og ser det som en stor missionsmulighed.

Et andet nyt tiltag, som slog sine rødder her i foråret, var gospelkoret “Sing4Joy”. Gospelkoret kan være et middel til, at mennesker på vores egn hører Guds Ord til gudstjenester, koncerter, til øvelser via andagt og gennem sangenes indhold. Dette passer jo perfekt ind i Ølgod Valgmenigheds vision om at lede til Kristus og leve ved Ham.

FORBØN FOR MENIGHEDEN

  • Må Gud hjælpe os og velsigne os til at være den kirke, som Han i sit hjerte har tænkt.

Følg gerne Ølgod Valgmenighed på ovmh.dk, og se billeder fra menigheden eller hør ugens prædiken.

Eller på facebook.com/OlgodValgmenighed/

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights