Høringssvar: ELN peger på problem i ny bekendtgørelse

ELN har indsendt høringssvar, som peger på problemerne i at fjerne undtagelse, der sikrer menighedsråd ret til at fastholde, at præsteembedet er forbeholdt mænd.

Folkekirken har ligesom andre trossamfund siden 1978 haft en undtagelse fra ligebehandlingsloven, som betyder, at det ikke er forbudt at lægge vægt på køn, når et menighedsråd skal vælge præst. Den undtagelse fjerner regeringen nu med en ny bekendtgørelse. Menighedsråd, som fortsat ikke ønsker at ansætte en kvindelig præst, handler dermed ulovligt.

ELN har indgivet et høringssvar, som påpeger, at det af flere grunde er problematisk at fjerne muligheden for at fravælge kvindelige præster af teologiske grunde.

Læs høringssvaret herunder – eller som pdf her Høringssvar

Høringssvar

Høringssvar vedr. ophævelse af bekendtgørelse nr. 350 af 10. juli 1978 om fravigelse af lov om ligebehandling

Evangelisk Luthersk Netværk, ELN, ønsker hermed at kommentere udkastet til ny bekendtgørelse om fravigelse af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. for så vidt angår stillinger som præst, forkynder m.v. i trossamfund uden for folkekirken.

Indledningsvis bemærker vi, at det er glædeligt, at bekendtgørelsen kun vedrører folkekirken og ikke frimenigheder og andre trossamfund.

Vi har dog følgende bemærkninger til, at folkekirken ikke længere vil være undtaget loven om ligebehandling.

Unødvendig symbolsk lovgivning: Fakta i folkekirken er, at 60 procent af præsterne og 40 procent af provsterne er kvinder. Der er altså ikke tale om, at kvinder ikke har adgang til embeder i folkekirken. Det synes derfor at være ren symbolpolitik, at et lille mindretal skal overtrumfes, selv om det blot fastholder kirkens tusindårige syn på præsteembedet som forbeholdt mænd.

Mindre rummelighed i folkekirken: Da bekendtgørelsen stadig vil undtage trossamfund uden for folkekirken fra loven om ligebehandling, anerkender man, at der kan være religiøse/ teologiske grunde til kun at ansætte mænd som præster. Det vil dog ikke længere gælde folkekirken, hvorved bekendtgørelsen kun vil indskrænke den teologiske frihed i folkekirken.

I stedet for at rumme et lille mindretal, der ikke går ind for ordningen med kvindelige præster, risikerer bekendtgørelsen at gøre rammerne i folkekirken så stramme, at aktive medlemmer af folkekirken bliver pressede i egen kirke.

Vi mener, at det er et tab for folkekirken at presse mindretallet, da de ofte er stærke bærere af et stort engagement i sognene, både gennem kirkegang, hverdagens sogneliv, mission og diakoni.

Holdning bliver gjort ulovlig: Med indførelse af den nye bekendtgørelse vil menighedsråd, der ikke går ind for ordningen med kvindelige præster, ikke have den legitimitet, der har været gennem undtagelsesbestemmelsen.

Selv om det i praksis vil være muligt at finde andre begrundelser for afslag til kvindelige ansøgere end ønsket om en mandlig præst, er det meget problematisk, at en teologisk begrundet holdning bliver gjort ulovlig. Ophævelsen af bekendtgørelse 350 vil være et signal til mindretallet om, at det ikke er rummet i folkekirken.

Jens Lomborg Formand for Evangelisk Luthersk Netværk

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights