Niels Jørn Fogh er ny rejsepræst i ELN

Niels Jørn Fogh er tiltrådt en ulønnet stilling som rejsepræst i ELN. Et fantastisk tilbud om bibelundervisning og evangelisation til menigheder og grupper rundt om i landet.

”Det er en stor glæde, at Niels Jørn Fogh har sagt ja til denne tjeneste. I ELN ønsker vi at samle kristne, sprede evangeliet og stå frem i tillid til Bibelen. Det er netop det, Niels Jørn vil bidrage til ved at være rejsepræst med solid og inspirerende bibelundervisning i rejsetasken,” siger ELN’s formand Jens Lomborg.

Niels Jørn Fogh stoppede som sognepræst i Lindehøj Kirke i Herlev i sommeren 2022, og han vil nu bruge en del af sin tid på bibelundervisning rundt om i landet. Fogh har allerede et par aftaler i kalenderen, og man er velkommen til at kontakte ham for at invitere ham til en bibeldag, undervisningsaftner eller måske et evangeliserende møde.

Hvorfor har du sagt ja?

”Jeg har sagt ja, fordi jeg blev spurgt!” svarer Niels Jørn Fogh med smil i stemmen. Og så forklarer han, at der ligger mere i det end blot et hurtigt svar.

”Det er faktisk vigtigt, at man bliver kaldet af mennesker, at man får et ydre kald. For bag menneskers kald ser jeg Guds kald. Det betyder meget for mig. Der er meget, jeg har lyst til. Vist ofte til mere, end jeg kan overkomme. Selvfølgelig snakker jeg også med Marie (hustru, red.), om, hvordan Gud vil bruge os. Men når nogen så spørger om en tjeneste, ser vi det også som et kald fra Gud.

Marie og jeg fik 34 gode og meget rige år i Lindehøj Kirke. Men i løbet af så lang en periode, vil der også være tider, hvor nogle ting er svære. Især i de tunge dage har det været en kilde til trøst og frimodighed at vide, at man er kaldet til at være dér, hvor man er.

Og så har det faktisk været en opmuntring, at Gud vil bruge én, selv om man er gået på pension.”

Ind i Bibelen og ud med evangeliet

Den ene grund er kaldet fra ELN. Men der er også andre grunde til, at Niels Jørn Fogh har sagt ja til at være rejsepræst i ELN.

”Den anden grund er det åndelige slægtskab med ELN. Jeg er kommet til tro gennem KFS. Her har jeg modtaget oplæring i troen og oplevet et godt åndeligt fællesskab. Jeg mærker, at KFS og ELN vil nogle af de samme ting: Samle folk om Guds ord og få evangeliet længere ud. ELN er altså en slags åndelig familie, som jeg føler mig godt hjemme i.

Den tredje grund til mit ja til tjenesten er dens fokus på Bibelen og bibelundervisning. Det ligger mit hjerte nært. Det er også en mulighed, at jeg måske kan komme ud i områder, hvor kirken står svagt og vækkelsesbevægelserne historisk set ikke har fået fat. Måske er der her mulighed for, at ELN og en gruppe lokale går sammen om at lave en dag eller et par aftner med bibelundervisning,” siger Niels Jørn Fogh.

Og så kommer der en tilføjelse, som er kendetegnende for Fogh: ”Jeg har gået og tænkt på… Det kunne også være, at man kunne lave et evangeliserende fremstød.

Jeg ved ikke, om tiden for vækkelsesmøder er passé, men jeg har stadig en drøm om, at man lokalt kunne lave noget evangeliserende.

Man kan selvfølgelig altid holde noget om mission og evangelisation. Men jeg kunne bedre tænke mig at lave noget evangelisation med en gruppe. I hvert fald vil jeg være åben over for sådan en samtale. Det kunne se ud på mange måder.”

Niels Jørn Fogh vil blive indsat som rejsepræst i løbet af de kommende måneder. Tid og sted bliver offentliggjort senere.

KORT OM NIELS JØRN FOGH

Gift med Marie. Parret har fem børn og 13 børnebørn.

Cand.theol. fra Aarhus Universitet med fast gang på Menighedsfakultet.

Arbejdede knap syv år som studentersekretær i KFS i Aarhus. Derefter var han gennem 34 år præst i Lindehøj Kirke i Herlev.

Sommeren 2022 flyttede parret til Frederikssund, hvor de nu er en del af Frederikssund Frimenighed, som er tilknyttet ELN.

Udtaler ofte: ”Som Marie siger…”

Troshistorie, ultrakort: ”Jeg er fra en ikke-kirkelig baggrund, men fik chancen for at høre evangeliet gennem KFS-gruppen på gymnasiet. Det har gennem alle årene ligget mig på sinde, at alle skal have samme mulighed, som jeg fik for at høre evangeliet om Jesus Kristus.

Nogle af livets største glæder har været, når ikke-troende har fundet troen. Og modsat har det været de største skuffelser, når det ikke blev til tro, eller troen svandt igen.”

3 kommentarer til “Niels Jørn Fogh er ny rejsepræst i ELN”

  1. Dejligt at læse Niels Jørn at du på denne måde vil bidrage så flot til det du brænder så meget for – evangelisation og bibelundervisning!

    Svar

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights