MF lancerer ny efteruddannelse

MF lancerer ny efteruddannelse

Brian Christensen,  

Menighedsfakultetet lancerer et nyt akademisk overbygningsprogram i kirke og teologi for præster, kristendomsundervisere, ansatte i de kirkelige organisationer, diakoner, sognemedhjælpere og andre, der formidler kristen tro og teologi i kirke, samfund og skole.

Menighedsfakultetet tilbyder denne nye efteruddannelse, fordi kirken har brug for reflekterende praktikere, der besidder viden, indsigt og holdning. Undervisningen er erfaringsbåren og gennemføres på masterniveau. De enkelte fag giver mulighed for at opnå ny viden, uddybe egne erfaringer i samspil med andre og arbejde selvstændigt med et specifikt fokusområde fra eget arbejdsfelt.Eksamen består af en akademisk opgave, som bedømmes med ekstern censur.

Uddannelsen består af fire moduler. Det første modul har temaet sjælesorg og gennemføres i foråret 2017. Her giver Dan Månsson og Leif Andersen en indføring i sjælesorgens praksis i en menighed eller kristen organisation.

Se mere i den vedhæftede folder og på hjemmesiden:

http://teologi.dk/efteruddannelse/

Fire moduler

Uddannelsen rummer fire moduler:

Enhver som har gennemført en lang eller mellemlang uddannelse på professionsbachelorniveau kan søge om optagelse.

URL: https://luthersk-netvaerk.dk/mf-lancerer-ny-efteruddannelse/