Styregruppen

Menighedsnetværket ledes af ELN’s Landsledelse, som nedsætter en styregruppe til at drive Menighedsnetværket.

Kurt Dalsgaard

Næstformand i ELN og formand for styregruppen for Menighedsnetværket

Tidl. landssekretær på Dansk Bibel Institut.

29 80 81 84

Steen Eskildsen

Cand.theol. og veteran-medarbejder i KFUM's Soldatermission, Høvelte

51621799

Gitte Møller Thomsen

Pædagogisk konsulent

Medlem af Vendsyssel Frimenighed

25323086

Christian Poulsen

Pensioneret sognepræst, ulønnet hjælpepræst i Herning Bykirke

22 35 56 41

Fridtjof Stidsen

Medlem af Korning Menighedsråd. Efterlønner

75673551

Anette Klausholm Bækgaard

Menighedsinspirator

27112191

NÅR KIRKEN SVIGTER. Om og for mennesker, der led skade i det kristne fællesskab.

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!