Vejledninger og anbefalinger

Her er eksempler på vejledninger og anbefalinger til menigheder i Menighedsnetværket.

Vejledning om konflikthåndtering

Vejledning om forebyggelse og håndtering af konflikter. Udgivet af Styregruppen for menighedsnetværket.

Hent fil

Det gode samvær i kirkens børne- og ungdomsarbejde

Vejledning i forbindelse med forebyggelse af seksuelle overgreb. Udgivet af Styregruppen for menighedsnetværket.

Hent fil

Forebyggelse og håndtering af sexisme - introduktion

Sådan kan I forbygge og håndtere sager om sexisme. En introduktion.

Hent fil

Forebyggelse og håndtering af sexisme - skabelon

Sådan kan I forebygge og håndtere sager om sexisme. En skabelon.

Hent fil

Præsteløftet

Præsteløftet med kommentarer fra Kurt Larsen. Udgivet af DBI og MF.

Hent fil

Ansættelse af præst i fri- og valgmenigheder

Hjælp til procedure for ansættelse i fri- og valgmenigheder. Udgivet af DBI og MF.

Hent fil

Ansættelse af præst – spørgsmål til samtalen

Forslag til relevante spørgsmål ved ansættelse af en præst. Udgivet af DBI og MF.

Hent fil

Hjælp til dannelse af en frimenighed

Vejledning, hjælp og inspiration til dem, der overvejer at danne en frimenighed.

Hent fil

Love med videre om de evangelisk-lutherske frimenigheder

Blandt andet om frimenighedernes rettigheder og muligheder for brug af kirker og om samarbejde med folkekirkepræster.

Hent fil

Embedssyn i ELN

ELN er et netværk af mennesker og menigheder med forskellige traditioner. I dette dokument beskrives hvordan forskellige embedssyn kan rummes i ELN.

Hent fil

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights