Netværk for Missionale Menigheder, NMM

ELN ønsker at inspirere til mission. Derfor henviser vi bl.a. til Netværk for Missionale Menigheder, NMM, som er tilknyttet ELN.

Hvad er NMM

NMM er et landsdækkende netværk, som pt består af ca. 20 menigheder og fællesskaber, som mødes tre gange årligt til

  • Inspiration
  • Opmuntring
  • Udfordring
  • Coaching

Læs mere i flyeren her Netværk for Missionale Menigheder

Visionen

NMM’s vision er fællesskaber om evangeliet i mission.

NMM  arbejder sammen om at være levende menigheder, der i praksis har Jesus og evangeliet i centrum for alt, hvad der foregår og derfor lever i aktiv mission.

NMM har fuld tiltro til, at evangeliet ikke bare er en indgangsdør til det at være kirke, men er selve kerne og drivkraften i alt, hvad vi gør.

Dette ønsker vi at se overalt i Danmark – uanset om man er en etableret menighed eller et lille lokalt fællesskab, som Gud kalder til at være et levende missionalt fællesskab.

Enhver, som er en del af et kristent fællesskab, ved hvor udfordrende, det er. Derfor har vi brug for hinanden til at hjælpe, støtte og udveksle erfaringer for at omsætte det til virkelighed.

Sådan foregår det i praksis

Der er tre samlinger om året – to regionale (i Øst- og Vestdanmark – marts og august) og en fælles national samling (november).

Fælleskab og coaching: På samlingerne er der input, som er målrettet visionen om at være Fællesskaber om Evangeliet i Mission. Der er drøftelser og fællesskab. Desudden lægger vi vægt på coaching af de enkelte menigheder, som sikrer, at det, vi hører og drøfter, bliver omsat til praksis.

SommerCamp på Gammelbro: NMM inviterer desuden til den årlige SommerCamp på Gammelbro Camping udenfor Haderslev, hvor menighederne kan møde hinanden og opleve fællesskabet. Indimellem arrangeres der konferencer og anden inspiration.

Hvem kan være med?

Alle menigheder og fællesskaber, som ønsker at arbejde med visionen, er velkomne til at være med i NMM. Netværket hører til under Københavnerkirken og ledes af repræsentanter fra både Øst og Vest.

Forpligende fællesskab: Vi ønsker at skabe et forpligtende fællesskab for at sikre kontinuitet og praksis. Det betyder, at man som ledelse forpligter sig til at sende ledere til hver samling, som kan tage action på tingene, når man vender tilbage.

Der er ikke noget loft på, hvor mange man kan sende, og erfaringen er, at jo flere fra menigheden, der deltager, desto større er udbyttet for den lokale vision og praksis.

Pris: Kontingentet er på 3.000 kr. for menigheder under 100 personer og 5.000 kr. for menigheder over 100 personer. Pengene går til at dække udgifter, udgivelser og sikre kvalitet.

Hvordan kommer vi med?

Prøv det: Man er altid velkommen til at komme med til en samling, så man kan vurdere, om det er et netværk, der vil kunne gavne menigheden.

Spørgsmål og uddybninger om NMM kan rettes til Claus Grønbæk, præst i Københavnerkirken, på claus@kbhkirken.dk eller 4252 8755.

Verified by MonsterInsights