Konsulenter

ELN har tilknyttet en række konsulenter inden for forskellige områder. Medlemmer af menighedsnetværket kan trække på konsulenterne, som i nogle tilfælde tager honorar for konkrete opgaver.

Carsten Korsholm Poulsen (Sprint)

Frimenighedskonsulent

Undervisningskonsulent i Indre Mission og ulønnet hjælpepræst i Frimenigheden Broen i Vejle

23 96 06 58

Claus Grønbæk

Konsulent vedr. mission

Leder af Netværk for Missionale Menigheder og frimenighedspræst i Københavnerkirken

42 52 87 55

Gitte Møller Thomsen

Konsulent vedr. ledelse

Jeg kan tilbyde sparring på ledelsesintention – handling – effekt. Det vil sige en sparring på følgende spørgsmål:
A. Hvilke ledelsesmæssige intentioner har I for kirken/menigheden/det diakonale arbejde etc.? B. Hvilke handlinger/projekter/indsatser etc. vil I igangsætte? C. Hvilken effekt/adfærdsændring/succes vil I se i praksis, og hvordan følger I op på det?

25323086

Nicolai Skjøtt

Konsulent for konfliktløsning

Kan tilbyde sparring, undervisning og konsulentbistand omkring konflikthåndtering og mediation/mægling mellem flere parter. Telefonisk sparring er gratis. Der aftales honorar ved konkret opgaveløsning

23 44 69 54

Nikolaj Nikolajsen

Konsulent vedr. jura

Medlem af Kronjyllands Frimenighed
Advokat (H), juridisk chef i KA

24 25 88 83

Peter Techow

Frimenighedskonsulent

Tidl. ansat i LM. Siden 2020 præst i Københavnerkirken.

22322864

Stig Mellergaard

Konsulent for valgmenigheder

Medlem af Galten Valgmenighed

2469 6869

Sven Madsen

Konsulent vedr. organisatoriske forhold

Arbejder med ledelse, visionsarbejde, konflikthåndtering og ansættelser. Telefonisk sparring er gratis. Honorar aftales ved konkret opgaveløsning. Cand.rer.soc (ph.d). Kvalitetschef i Blå Kors og leder af Evidentia. Menighedsrådsformand i Sct. Hans Kirke i Odense.

40388425

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights