Kirkeliv.dk

Menighedsnetværket tilbyder alle menigheder adgang til den fælles online platform kirkeliv.dk.

På kirkeliv.dk kan man udveksle information og inspiration, finde relevant materiale, ligesom man kan spørge om hjælp og input fra andre menigheder.

Hvis du eller andre i din menighed ønsker at komme på kirkeliv.dk kan du kontakte menighedens ledelse og/eller menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard.

Verified by MonsterInsights