Om ELN’s menighedsnetværk

I ELN’s Menighedsnetværk kan menigheder og grupper inspirere, støtte og udfordre hinanden til at være kirke og kristent fællesskab.

Det sker på græsrodsplan på kryds og tværs i netværket. Det sker gennem ressourcer på hjemmesiden, på konferencer og kurser, og det sker gennem menighedsinspirator Anette Klausholm Bækgaard, der kan knytte behov og ressourcer sammen.

 • Fællesskab og videndeling
 • Faglig og åndelig hjælp i konkrete situationer fra ansatte og frivillige konsulenter
 • Tilbud om åndeligt tilsyn og vejledning gennem ELN
 • Inspiration til at være kirke i hverdagen
 • Inspiration til mission i jeres sognekirkelige virkelighed
 • Kirkeliv – en elektronisk platform, hvor grupper og menigheder kan udveksle ideer, sparre med hinanden, invitere til arrangementer, stille spørgsmål mv.
 • Infomation og nyheder fra ELN
 • Tilbud om konsulenthjælp og kontakt til de foreninger og netværk, som ELN samarbejder med
 • Servicetjek til bestyrelser og menighedsråd – se tilbuddet her

Hvis en menighed eller en gruppe er medlem, forventer ELN, at man bidrager med:

 • At give viden, erfaring og inspiration videre til de andre og dermed støtte dem i at fastholde deres mål og nå dem
 • Eventuelt at invitere andre i Menighedsnetværket til at deltage i egne arrangementer, kurser o.l.
 • At tage medansvar for ELNs arbejde bl.a. ved at opfordre egne medlemmer til at blive medlemmer af ELN og støtte arbejdet i ELN økonomisk
ELN har ansat Anette Klausholm Bækgaard som menighedsinspirator. Hendes opgave er at inspirere og hjælpe nye som etablerede menigheder.

Netop nu tilbyder Anette et servicetjek til menighedsråd og bestyrelser. Tjek videoen herunder – eller læs mere her Tid til et servicetjek?

I praksis har det vist sig, at mange forskellige opgaver og spørgsmål har været forbi menighedsinpsiratoren, f.eks.:

 • Udrustning af ledere, præster og bestyrelser – gennem samtale og kursusdage
 • Sparring med præster og bestyrelser om god ledelse, tjenesteglæde og kommunikation
 • Rådgivning i konflikter og henvisning af relevant mediator
 • Starthjælp til nye menigheder. Alt fra at sikre en god proces til ’hvordan skriver man vedtægter?’
 • Hvilke ritualer bruger en frimenighed?
 • Tjekliste og skabeloner til persondatapolitik?
 • Hvordan bruger vi vores ressourcer bedst? Hvordan bliver 1+1 = 3?
 • Hvordan agerer vi i samarbejdet mellem menighed, andre menigheder og/eller missionsforeninger
 • Skal vi have en forsikring af frivillige?
 • Hvordan får vi mange frivillige i gang? Hvordan udruster vi vores frivillige praktisk og åndeligt?
 • Hvordan går vi fra at være et pionerfællesskab til at være en etableret menighed/gruppe?
 • Hvordan arbejder vi med eller fornyr vores strategi?
 • Hvordan får vi det vigtigste i fokus? Hvordan udarbejder vi konkrete og brugbare mål?
 • Hvordan lægger vi og fastholder en åndelig linje?
 • Hvordan arbejder vi for hjertesagen og ikke blot at holde arrangementer i gang?
 • Hvor er der andre isolerede bibeltro, vi kan dele erfaringer med?
 • Hvor henter vi inspiration til vores børnearbejde eller lovsangsgruppe?
 • Hvordan kan vi arbejde med intern diakoni?

OBS: ELN’s menighedsinspirator kan ikke løse alt, men hun ved ofte, hvor hjælpen er nærmest.

 

Fakta-ark om Menighedsnetværket

Hent pdf med menighedsnetværket

Hent fil

Forskellighed er en styrke

Det er en værdi for Menighedsnetværket, at menigheder og grupper er forskellige, og at netværket er rummeligt.

Menighedsnetværket består af menigheder, som ud fra et fælles teologisk grundsyn og i respekt for hinandens forskelligheder vil opmuntre og inspirere hinanden til at være levende og missionerende.

 1. Det betyder, at vi i menighedsnetværket betragter forskellighed som en værdi. Det brede spektrum af måder at være menighed på er en styrke i vores fælles opgave med at være i Guds mission i Danmark.

 2. Derfor glæder vi os over alle de mange typer af menigheder og fællesskaber, der har hver deres vision og deres måde at være kirke på. Menighedsnetværket vil gerne rumme alle fællesskaber, der deler ELNs teologiske grundsyn.

 3. Derfor er menighedsnetværket åbent for alle typer af menigheder og fællesskaber, som har en ledelse, der kan tage en beslutning om at tilslutte sig.
  Det kan være sogne-, valg- eller frimenigheder, eller menighedsfællesskaber med egen ledelse i sognemenigheder eller kredse eller samfund i tilknytning til missionsbevægelserne. Det kan også være husmenigheder eller andre mindre grupper, som samles i et lokalområde eller et bestemt miljø.
 1. Menighedsnetværket vil være et inspirationsfællesskab, hvor der sker en udveksling af idéer inden for en lang række af menighedens liv.
  De involverede menigheders og fællesskabers forskellighed er en styrke, fordi det er vigtigt at blive inspireret, ikke blot af menigheder man ligner, men også af andre, som arbejder ud fra samme grundlag.

 2. Menighedsnetværket vil gerne være et arbejdsfællesskab om konkrete initiativer i den udstrækning, de tilknyttede menigheder og fællesskaber ønsker det. Det kan f.eks. være regionale arrangementer med undervisning og forkyndelse eller evangeliserende arrangementer, som enkelte – især mindre – menigheder og fællesskaber ikke har ressourcer til at løfte alene.

 3. Menighedsnetværket er en del af ELN. Og det er vigtigt, at ELN både kirkepolitisk og i den kirkelige debat har så bred og forskelligartet en basis i menighederne i Danmark, som muligt. 

 4. Menighedsnetværket vil gerne være et fællesskab, vi kan bygge på i en kirkelig fremtid, vi endnu ikke kender. Vi ønsker at bevare fællesskabet mellem menigheder, som allerede nu er meget forskellige, og som vi tror, bliver det endnu mere.
  Som Hebræerbrevet skriver: Lad broderkærligheden vare ved! (Hebræerbrevet 13,1) 

Medlem af ELN’s menighedsnetværk?

Alle former for menigheder og menighedslignende fællesskaber kan blive medlemmer af Menighedsnetværket.

Ledelse af Menighedsnetværket

Menighedsnetværket ledes af ELN’s Landsledelse, som fastsætter de overordnede rammer for Menighedsnetværkets arbejde.

Verified by MonsterInsights