Hvem kan blive medlem?

Alle former for menigheder og menighedslignende fællesskaber kan blive medlemmer af menighedsnetværket:
 • Sognemenigheder og menighedssamfund
 • Valgmenigheder
 • Frimenigheder
 • Husmenigheder og menighedslignende grupper, f.eks. med tilknytning til de kirkelige organisationer.

Ledergruppe eller inspirationsgruppe

En ledergruppe eller en inspirationsgruppe, der arbejder ud fra en menighed/kirke kan også blive medlem af Menighedsnetværket på lige fod med menigheder og menighedslignende grupper. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor hele menigheden eller kirken ikke føler det naturligt at blive tilknyttet ELN’s Menighedsnetværk.

Bibelkreds, cellegruppe, bedegruppe eller …

Andre mindre grupper som f.eks. bibelkredse, cellegrupper, bedegrupper og lignende kan også blive tilknyttet M-netværket. Det kan dog ikke ske for grupper, som hører til en menighed/kirke, som allerede er tilknyttet Menighedsnetværket.

Hvis flere små grupper fra samme menighed ønsker tilknytning til M-netværket, skal det koordineres, så de fremstår som en samlet gruppe fra menigheden. Det vil være denne samlede gruppe, der kan opstille kandidater og have stemmeret ved valg til styregruppen.

Der gælder de samme regler for en mindre gruppe, som for øvrige medlemmer af Menighedsnetværket:

Grupper på op til 10 personer betaler et årligt kontingent på 500 kr.

 Hent pdf med beskrivelsen af mindre grupper i Menighedsnetværket

 • Det er en forudsætning, at den gruppe, der ønsker at tilknytte sig M-netværket, har en ledelse, der kan indgå aftaler med menighedsnetværkets ledelse på gruppens vegne.
 • For at være medlem af menighedsnetværket skal man kunne tilslutte sig ELN’s formål og grundlag, som de fremgår af vedtægterne, og sådan som det kommer til udtryk i Odenseerklæringen.
 • Man kan naturligvis samtidig være medlem af andre netværk eller organisationer.

En menighed eller gruppe, som er tilknyttet menighedsnetværket betaler et årligt kontingent, som er bestemt af antal voksne medlemmer eller gennemsnitligt antal kirkegængere/mødedeltagere:

 • I fri- og valgmenigheder er kontingentet 40 kr. årligt pr. medlem over 18 år.
 • Sognekirker over 1000 indbyggere betaler 3.000 kr.
 • Sognekirker under 1000 indbyggere betaler 1.500 kr.
 • Sognefællesskaber op til 25 medlemmer 800 kr.
 • Sognefællesskaber 25-50 1.700 kr.
 • Sognefællesskaber 51-100 2.825 kr.
 • Sognefællesskaber 101-150 3.950 kr.
 • Sognefællesskaber flere end 150 5.075 kr.
 • Smågrupper betaler 575 kr.

Desuden opfordrer man sine medlemmer til personligt at melde sig ind i ELN.

Verified by MonsterInsights