Begravelseshjælp

ELN’s Begravelseshjælp er en solidarisk forening, hvis formål er økonomisk hjælp i forbindelse med begravelser.

Hvis man er medlem af en valg- eller frimenighed, er man ikke dækket af Folkekirkens begravelsesordning.

Derfor har en gruppe af ELN medlemmer i 2016 dannet ELN’s begravelseshjælp.

Formålet er at drive en solidarisk begravelseshjælp mellem menigheder, hvor medlemmerne ikke er dækket af Folkekirkens begravelsesordning.

Det sker ved opkrævning af et årlig kontingent fra menighederne, der til gengæld får udbetalt begravelseshjælp ved begravelse eller ligbrænding, når et menighedsmedlem dør.

ELNs begravelseshjælp er åben for alle evangeliske menigheder.

Læs mere på: ELNbegrav.dk

ELNs begravelseshjælp har ikke en formel organisatorisk tilknytning til Evangelisk Luthersk Netværk, ELN, og hverken ELN eller ELN’s begravelseshjælp har økonomiske eller juridiske forpligtelser over for hinanden.

Ku' du tænke dig et meningsfuldt job? ELN søger frivillig projektkoordinator! Se mere her

Bliv medlem af ELN - og giv din støtte til en frimodig kirke på Bibelens grund

Vær med til at bede om vækkelse! Bed, en bøn som er blevet til efter konferencen Herre, væk os!