Gå til indhold
Videoer fra Mission2015

Videoer fra Mission2015

Mission2015.dk blev afholdt i Kolding-hallerne i den forløbne weekend med over 500 deltagere. Det var en konference med høj kvalitet i foredragene og deltagerne fik stor udbytte af samtaler og bøn ved bordene. Landssekretær Brian Christensen glæder sig over det fællesskab, som også var  en del af konferencen: “Det var rigtig godt at opleve det fællesskab som der var på tværs af de fire indbydere til mission2015, Man kunne virkelig mærke en fælles enhed om at bringe evangeliet til Danmark og jeg tog hjem med en fornyet glød og gejst for at tænke nyt og tro på at Gud stadig kan virke til frelse for mennesker i dag.”

Videoer af foredrag

Man kan på mission2015.dk´s hjemmeside se eller gense foredragene fra weekenden. Klik her

Fredag 19.14-19.45:
Jeg er v. Klaus Vibe

Lørdag 9.30-10.00:
Jeg er verdens lys v. Henrik Arendt Laursen

Lørdag 10.41-11.25:
Hvad er det for en verden vi lever i? v. Michael Herbst

Lørdag 19.26-19.51:
I skal have samme sind v. Niels Nymann Eriksen

Søndag 9.30-9.55:
I er jordens salt v. Michael A. Mørch

Søndag 13.52-14.12:
I er forvaltere – hans er æren og magten v. Henrik Højlund

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37