Gå til indhold
Medvirkende på kirkefesten

Medvirkende på kirkefesten

Kirkefesten har et spændende program. Her kan du læse mere om de medvirkende og deres indlæg.

Hvor blev vækkelsen af ?

“Gamle tiders vækkelser vi venter”, sang vi engang. Måske vil nye vækkelser ikke komme til at ligne de gamle. Men der er alligevel inspiration at hente fra tidligere tiders vækkelser i vores arbejde for en sund vækkelse idag.”

v/  Kurt E. Larsen, dr.theol., professor i kirkehistorie ved Menighedsfakultetet, Aarhus.

“Du derimod” – bibelreflektion ud fra 2. Tim 3,10-4,5

Ifølge 2. Timotiusbrev er den kirkelige situation, der kendetegner dagens Danmark i dag, en kirkelig normalsituation.  Hvordan skal Timotius og vi andre bevare arbejdsglæden og frimodigheden?

v/ Børge Haahr Andersen, KFS-sekretær, sognepræst, rektor på Dansk Bibel-Institut, pastoral vejleder.

Menighed og vækkelse

Vækkelse kan ikke styres eller tæmmes. Der findes ingen metode eller model, man kan lære, og så med sikkerhed styre mod en vækkelse. Men der findes til gengæld nogle kendetegn, som Guds menighed kan spejde efter, bede over og være sig bevidst.

v/ Frimenighedspræst i Skjern Bykirke, Jens Lomborg

Hvordan gik de første 10 år med ELN ?

De bibeltro vækkelseskredse i Danmark er mere presset, end de har været før i 200 år. Samtidig er der langt større sammenhold end for ti år siden. Vi må fortsætte i samme spor.

v/ Børge Haahr Andersen, KFS-sekretær, sognepræst, rektor på Dansk Bibel-Institut, pastoral vejleder.

Hvor går vejen de næste 10 år ?

I ELN har vi ofte sagt, at vejen er blevet til, mens vi er gået på den. Det tror jeg stadig, vi vil sige. Og det hænger sammen med, at alt stadig er meget nyt og uprøvet.

Men selvfølgelig går vi ikke i blinde. Vi forsøger også at gøre os forestillinger om, i hvilken retning vi skal gå. Vi skal sammen kigge lidt på retningen.

v/ Formand for Evangelisk Luthersk Netværk, sognepræst Henrik Højlun

Panelsamtale
Hvad er de tre vigtigste udfordringer for kirken idag ?

Kirken udfordres af svindende bibelbrug- og kendskab og en fremmedhed for det andet – både kirken i forhold til verden men også omvendt.

“Midt i kampen for bibeltro forkyndelse og et tydeligt evangelium, må vi aldrig glemme det, som Jesus kalder det største bud – Det dobbelte kærlighedsbud. Oplevelsen af at føle sig elsket af et andet menneske er enormt vigtigt, også i forhold til at kunne forstå Guds kærlighed til mennesker. Det er altså kun når vi udviser kærlighed i praksis, at vi kan kalde os bibeltro.”

Kirken har udfordringer både udenfor og indenfor dens mure. Vækkelse bliver plantet af Gud, men vi kan give en kommende vækkelse de bedst mulige vækstbetingelser.

Panelsamtale med Andreas Ipsen, cand.theol., præst i Tarm Frimenighed og kommunikationsmedarbejder i LMBU
Sebastian Olesen, studerer interkulturel pædagogik og arabisk
Simon Olesen, sognepræst i Borris