Gå til indhold
Hvorfor har vi ELN ?

Hvorfor har vi ELN ?

Vi har ELN, fordi vi har en kirkelig nødsituation

v/ Formand for Evangelisk Luthersk Netværk,
Sognepræst Henrik Højlund.

Vi må være ærlige og sige, at vi i første omgang har ELN, fordi vi har en kirkelig nødsituation. Havde folkekirkens præster og biskopper talt klart om den kristne tro, så havde vi ikke haft brug for ELN.

ELN er altså blevet til, fordi der var brug for en modrøst til alt det uklare og usande i folkekirken.

Nu var denne modrøst der jo sådan set allerede i form af forskellige kirkelige organisationer, som står for det samme som ELN, tillige med mange menigheder og enkeltmennesker i kirken.

Derfor skal ELN også ses som et forsøg på at danne et netværk mellem alle disse organisationer og enkeltmennesker og menigheder. Nøden kalder på samling.

Jeg har nogle gange sammenlignet det med det, jeg mødte for nogle år siden i Indien, hvor presset på de kristne kan være meget stort. Da presset blev ekstra tungt omkring år 2000, dannede en meget stor del af de kristne i Indien et fælles råd. For simpelthen at støtte hinanden og give deres røst i samfundet større tyngde.

Til nødsituationen hører også, at de, der står for bibelbundet og bibelglad kristendom i landet er blevet klart færre. Og når vi er færre, risikerer vi lettere at blive øer i et stort, sekulariseret folkehav. For at kunne bevare sund, livgivende åndelig korrektion og inspiration i en situation, hvor vi er langt færre med samme åndelige grundlinje end tidligere, har vi brug for at styrke båndene mellem os.

Færre betyder også større pres, som igen betyder større fare for tilpasning og udglidning blandt vore egne. Også derfor har vi brug for at rykke sammen – for at værne om hinanden og bakke hinanden op, når det er svært at stå fast.

Alt sammen lyder måske som en overvejende negativt bestemt dagsorden. Det er det ikke! For foran og bagved står ét ønske: at evangeliet må lyse klarere og  blive troet af flere i vores land.

Dén dagsorden fylder allermest i ELN!