Gå til indhold
10 år med ELN

10 år med ELN

ELN blev stiftet i Odense d. 17. juni 2006. Til kirkefesten vil vi markere, at det nu er 10 år siden.

Milepæle i ELNs historie v/ Kurt Dalsgaard

For 10 år siden blev ELN oprettet. En bred gruppe af kirkefolk i Danmark ønskede at fremme forståelse og samarbejde mellem lutherske kristne. Ønsket var, at organisationer og kirker i højere grad skulle inspirere og støtte hinanden i at være kirke i mission.

Hvordan er det så gået?

  • Samarbejdet mellem kristne organisationer og kirker er øget, og mange steder går man lokalt eller regionalt sammen om undervisning, lederuddannelse, mission og diakoni.
  • ELN har i dag 1750 personlige medlemmer, som gennem deres medlemskab støtter ELN økonomisk og samtidig viser, at de bakker op om ELNs vision. Men langt flere end medlemmerne siger, at de bakker op om ELNs sag.
  • ELN har to halvtidsansatte, en landssekretær og en menighedsinspirator. Ellers drives ELN udelukkende ved frivillig arbejdskraft.
  • ELN har siden starten været meget synlig i medierne. De fleste kirkefolk har på denne måde hørt ELNs åndelige og teologiske røst. Og er ofte blevet udfordret af den.
  • Helt fra starten har ELN tilbudt tilsyn eller åndelig vejledning for præster, ledere og menigheder. Cirka 50 præster og menigheder er involveret i dette arbejde, og som leder har ELN indsat rektor Børge Haahr Andersen som Pastoral vejleder.
  • I 2012 oprettede ELN et menighedsnetværk, hvor menigheder og andre kristne grupper kan inspirere hinanden. I dag er 31 menigheder med i netværket, hvor man henter inspiration og efter behov har fælles arrangementer. Vi har et særligt fokus på at invitere folkekirkemenigheder med, fordi de står i en vanskelig situation i den sekulariserede folkekirke, og nogle sognekirker er derfor gået med i ELNs menighedsnetværk.
  • På Hjallerup bibelcamping er der hvert år en Menighedscamp, som ELN har været med til at oprette og stadig er stærkt involveret i. I år var der 7-800 deltagere på menighedscamp, hvor man tilbydes fællesskab, workshops, undervisning og forkyndelse.

Vi, som var med til at stifte ELN i 2006, havde næppe troet, at det lille frø, som da blev lagt, skulle blive til så stor velsignelse for enkeltpersoner og for kirken i Danmark.

Her kan du se ELNs grundlags-dokument: Odense_erklaeringen.