Gå til indhold

Grundlagsdokument for Norsk ELN

Ved mødet i Oslo sidst i november 2012 var der fra hver organisation/kirke en 4-5 ledere.
Dertil en 2-3 almindelige sognepræster og en professor fra Menighedsfakultetet.

Det grundlagsdokument, der er udgangspunktet for normændenes bestræbelser ligner til forveksling det, vi har i det danske ELN.

Her er hovedpunkterne:

1) Plattform
Evangelisk luthersk nettverk består av organisasjoner og kirker som bygger lokale fellesskap på evangelisk luthersk grunn. Vi samles på en plattform av tillit til Bibelen som Guds åpenbarte og pålitelige ord til oss under forpliktelse av alt den fastholder om kristen tro og kristent liv.

2) Formål
Ved å stå sammen offentlig vil vi som ledere gi fotfolket vårt opplevelsen av å være i troens og Jesu kirkes sentrum og ikke i marginene, og opplevelsen av samling framfor fragmentering. Vi vil aktivt stimulere troens frimodighet og ha fokus på kirkens sendelse med evangeliet både nasjonalt og globalt. Nettverket ønsker å komme i møte og gi ny frimodighet til prester og andre ansatte i Den norske kirke som opplever det problematisk å stå i tjenesten på grunn av den teologiske utvikling.

3) Lokale fellesskap
Nettverket skal være et sted der vi fra lederhold stimulerer til lokal frimodighet til å søke ulike allianser på samme trosgrunn for å etablere lokale fellesskap, særlig på steder der det er få aktive kristne eller der den lokale situasjon ellers utfordrer til dette. Nettverket skal legge til rette for pastoral oppfølging av prester i Den norske kirke som av teologiske eller ordningsmessige grunner har behov for det.

4) Framtidige handlingsalternativer
Evangelisk luthersk nettverk skal være et sted for å drøfte de langsiktige linjene i den kirkelige utviklingen. Et viktig spørsmål er ulike handlingsalternativer dersom det skjer et større oppbrudd fra Den norske kirke. Nettverket vil arbeide med å forebygge fragmentering dersom avskallingen fra Den norske kirke skulle øke. Konkret innebærer dette at partene skal drøfte hvordan vi kan holde sammen i en slik situasjon ved både å beholde de selvstendige parters særpreg og samtidig være en felles plattform for samling.

5) Økumenisk horisont
De teologiske utfordringene i Norge gjør det nødvendig å løfte blikket i en større internasjonal og økumenisk sammenheng.