Gå til indhold

Historie

ELN blev stiftet i Odense den 17. juni 2006. Baggrunden var den kirkelige situation, og et ønske om at skabe en platform, et netværk, for evangelisk-lutherske kristne i Danmark, som ønsker at fastholde en klassisk forståelse af Bibelen og kirkens bekendelser.

I forbindelse med at ELN blev stiftet, blev netværkets grundlag formuleret, den såkaldte Odenseerklæring. Heri blev beskrevet, hvilket grundlag ELN bygger på.

ELNs ledelse

Kort efter mødet i Odense blev der nedsat en selvsupplerende landsledelse, der i dag fortsat udgør ELNs ledelse, og som udvikler, driver og tegner netværket udadtil. Videre blev der i tiden efter Odense mødet samlet et repræsentantskab af støtter fra hele landet, der mødes to gange årligt, og giver indspil, kommentarer og udfordringer til landsledelsen.

En græsrodsbevægelse

Siden begyndelsen er ELN vokset både i omfang, indhold og antal medlemmer, og ELN er i konstant udvikling. ELN er i udpræget grad en græsrodsbevægelse, og mange idéer fra medlemmerne er siden blevet til konkrete initiativer.

Mange ELN medlemmer blander sig i debatten om den kirkelige situation i Danmark, ligesom Landsledelsen er aktive som talsmænd for medlemmerne og ELN. På den måde står ELN fast på Bibelens ord og råber op, også når det er upopulært blandt flertallet både i Kirken og i samfundet.

Rammer for et troværdigt fundament

ELN er ikke en forening i gængs forstand, men nærmere et netværk, der skaber rammerne for, at evangelisk-lutherske kristne i Danmark kan mødes og samarbejde på forskellig vis.

ELN er ikke et alternativ til eksisterende foreninger og organisationer men derimod et supplement, der samler kristne fra forskellige organisationer om det at være Kirke, og at stå fast på Bibelen som et troværdigt fundament for et sandt kristent liv.