Gå til indhold

Høringssvar ang. homoseksuelle ægteskaber

ELN har afgivet høringssvar på de to lovforslag, som skal gøre det muligt at for homoseksuelle at kunne ægteskab og blive viet i folkekirken.

Svaret til Ankenævnet (Socialministeriet) handler om selve loven, der skal gøre det muligt at indgå et juridisk gyldigt ægteskab mellem to af sammen køn, mens svaret til Kirkeministeriethandler om kirkers brug og præster ret til at sige nej til at vie homoseksuelle.

 

Workshop 1Workshop 2

Tilmelding


Deltagelse

Workshop 1Workshop 2

Brian er landsleder i Evangelisk Luthersk Netværk. Han bor i Holstebro og er deltidsansat som præst i Lemvig Bykirke.
landssekretaer@luthersk-netvaerk.dk / 29 43 31 37