Økonomi

ELN’s udgifter bliver dækket af kontingent fra personlige medlemmer, menighederne i Menighedsnetværket og af frivillige gaver. Dertil kommer et mindre tilskud fra Udlodningsmidlerne.

Vi er dybt taknemmelige for hvert eneste bidrag!

KIRKEINSPIRATION - til dig og din menighed. Temaet er: Herre, væk os!

FRIMENIGHEDSKONFERENCE: Få inspiration og del erfaring og visioner.