ELN’ historie

ELN blev stiftet i Odense den 17. juni 2006. Baggrunden var den kirkelige situation og et ønske om at skabe en platform, et netværk, for evangelisk-lutherske kristne i Danmark, som ønsker at fastholde en klassisk forståelse af Bibelen og kirkens bekendelser.

I forbindelse med ELN’s stiftelse blev netværkets grundlag formuleret, den såkaldte Odenseerklæring. Heri blev beskrevet, hvilket grundlag ELN bygger på.

ELN’s ledelse

Kort efter mødet i Odense blev der nedsat en selvsupplerende landsledelse, der i dag fortsat udgør ELN’s ledelse, og som udvikler, driver og tegner netværket udadtil.

I tiden efter mødet i Odense blev der også samlet et repræsentantskab af støtter fra hele landet. Repræsentantskabet mødes minimum én gang årligt og giver indspil, kommentarer og udfordringer til landsledelsen.

En græsrodsbevægelse

Siden begyndelsen er ELN vokset både i omfang, indhold og antal medlemmer, og ELN udvikler sig fortsat. ELN er i udpræget grad en græsrodsbevægelse, og mange idéer fra medlemmerne er blevet til konkrete initiativer.

Mange ELN medlemmer blander sig i debatten om den kirkelige situation i Danmark, ligesom Landsledelsen er aktive som talsmænd for medlemmerne og ELN. På den måde står ELN fast på Bibelens ord og råber op, også når det er upopulært blandt flertallet både i Kirken og i samfundet.

Rammer for et troværdigt fundament

ELN er ikke en forening i gængs forstand, men netop et netværk, der skaber rammerne for, at evangelisk-lutherske kristne i Danmark kan mødes og samarbejde på forskellig vis.

ELN er ikke et alternativ til eksisterende foreninger og organisationer, men derimod et supplement, der samler kristne fra forskellige organisationer om det at være Kirke, og at stå fast på Bibelen som et troværdigt fundament for et sandt kristent liv.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights