Bloggen

Velkommen til bloggen, hvor ca. 12 forskellige bloggere kommenterer, analyserer og kaster bibelsk lys over tidens temaer. Bloggene er udtryk for den enkelte forfatters synspunkt og kan ikke læses som udtryk for ELN’s officielle holdning.

Arvegods

Nogle gange kan man næsten få det indtryk, at hvis kirken skal være effektiv, så skal Bibelen nedprioriteres, så såkaldt kirkefremmede og kirkeløse ikke slår sig på indholdet. Men han…

Kursus for frivillige ledere. Fokus på åndelig og praktisk ledelse. For dig! Forår 2024

Verified by MonsterInsights