Vi venter, vi venter, kommer han snart..?

Hvad tænker du om de sidste par år med corona og krig og anden kaos? Jeg kan godt blive en smule mismodig, grænsende til bange, urolig, ængstelig. Der foregår så meget ondt i verden, man helst skal undgå at komme for tæt på, undgå at komme i nærkontakt med.

Her tænker jeg ofte: Hvorfor kommer Jesus ikke snart og gør en ende på ondskaben!? Hellere i dag end i morgen! Det er faktisk et af de store mysterier for min tro… jeg synes virkelig, at verden trænger til Guds endelige indgriben.

Det svar, jeg har fundet, er: Jeres hjerte må ikke forfærdes. Stol på Gud og stol på mig!

Det er, hvad vi har at falde tilbage på!

Nu er det adventstid, ventetid, længselstid. Her møder vi forkyndelsen af det bibelske budskab om fremtid og håb!

Sagen er den, at vi kristne venter med længsel på en ny himmel og en ny jord. Det skal ske, når Jesus Kristus kommer i herlighed og ære, fulgt af de himmelske engle – sandsynligvis de samme engle som annoncerede hans fødsel på Bethlehems marker, dengang Herodes den Store var konge i Judæa.

Dette budskab om, at Jesus Kristus er Guds søn, verdens frelsen og jordens fornyer, er et budskab, der gælder alle mennesker. Enhver, som tror på det budskab, er arving til Guds rige.

Bibelen formidler en tro på, at vores hærgede, syndige og arme jord i Kristus har en lys fremtid foran sig. Jesus fortæller sine disciple om verdensgenfødelsen, altså at verden, som vi kender den, bliver født påny (Mat 19,28). Apostlen Peter  taler om, at “Jesus skal bo i himlen, indtil de tider kommer, da alt det skal genoprettes, som God fra fordums tid har forkyndt gennem sine hellige profeters mund.” (ApG 3,21). Apostlen Johannes bevidner, hvordan han har set Gud sidde på sin himmelske trone, og hørt ham sige: “Se, jeg gør alting nyt!”.

Det betyder selvfølgelig ikke, at jorden og alt det skønne, det ægte, det sande og smukke, skal forgå. Jorden er jo skabt af Gud på seks dage, og til slut konkluderede Gud “hvor godt det var”. Skaberværket var virkelig godt, fuldendt! Punktum.

Det, som skal forgå, er ene og alene verdens onde skikkelse. Alt det som syndefaldet medførte af sygdom, synd, død – og den onde Djævel og alle hans gerninger i menneskenes liv. Alt det korrupte, det som river og flår i Guds elskede skabning, skal forgå, rub og stub.

Luther skal have sagt det sådan her: “Himmel og jord forgår ikke efter sin substans, men efter sin korruptionsskikkelse”.

Jesus kommer snart – Glædelig advent!

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights