UDFORDRINGER MED ORDET “UDFORDRING”

Det er en stærk underdrivelse og kan virke provokerende, når de – måske barske – realiteter, blot omtales som “udfordringer”. Bruger man derimod feks. ordet “slider”, har man udtrykt, at man ser mennesket og ser smerten.

“Vi har ikke problemer, kun udfordringer” – sådan siges det ofte, når noget er et problem.

Ordet “udfordring” er positivt ladet og signalerer, at man er løsningsorienteret og anser problemer som noget, der er til for at løses. Det er et vigtigt signal at sende! Derimod er det ikke i så høj kurs at affinde sig med, endsige acceptere tingenes (problemernes) tilstand.

Sætningerne: “De slider med tunge ting i ægteskabet”, “hun kæmper med kronisk sygdom”, “han slås med anfægtelser i troen”, får en anden klang, når ordlyden ændres til: “De er udfordrede i  ægteskabet”, “hun har udfordringer med kronisk sygdom”, “han udfordres i troen”. Der ligger i førstnævnte eksempler en anerkendende og sjælesørgerisk dimension, som begrebet “udfordring” slet ikke levner plads til.

Derfor er det en stærk underdrivelse og kan virke provokerende, når de – måske barske – realiteter, blot omtales som “udfordringer”. Bruger man derimod feks. ordet “slider”, har man udtrykt, at man ser mennesket, ser smerten – og ikke bare problemet!

RETORIKKEN AFSPEJLER MÅDEN, MAN TÆNKER PÅ.

Der er en tendens i tiden, som umærkeligt indgiver mennesker den falske forestilling, at man kan coaches til at overvinde de fleste “udfordringer”, bare man har de rette såkaldte værktøjer.

Denne tendens vil hos nogle lægge kimen til en ubarmhjertig, usund og opslidende stræben efter at frigøre sig fra al modgang og lidelse. Her er der mere brug for en sjælesørgerisk anerkendende tilgang til menneskers uovervindelige problemer.

Og nej! Jeg er selvfølgelig IKKE modstander af, at man forsøger at løse så mange problemer, som overhovedet muligt! Og derfor vil ordet “udfordring” også i mange henseender være helt relevant.

Men hvert ordvalg til sin tid!

OVERGIVELSE

Mærkeligt nok, kan der være en frigørende kraft i at kapitulere over for det i vores liv, som vi ikke kan ændre på! Den kan bla. bane vej for en større erkendelse, hvor man tager imod VILKÅRET! Så kan man begynde et helt nyt sted, hvor succeskriteriet er ændret.

Gud har svar til mennesker, med uløselige problemer – ja, han levner endda plads til den totale fortvivlelse! Det er befriende!

Svaret er – som oftest – ikke en løsning, men et løfte!

  • Et løfte om at alle problemer og al lidelse definitivt udryddes på den nye jord!
  • Et løfte om, at så længe vi er her, går Gud med os gennem alle uløselige problemer og lidelser.

Jeg elsker, at Bibelen er så helt igennem realistisk og karsk, som den er – og samtidig så nådefuld! Bibelen taler aldrig ned til os eller spiser os af med en falsk trøst. Den lover os ikke medgang, men forbereder os på det modsatte. (Et af) Guds svar til os ligger i disse vidunderlige ord;
“Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile”.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights