Tre gode (kristne) vaner

Spontanitet er blevet en dyd på bekostning af regelmæssighed og vaner, men livet vokser sjældent i impulsivitetens og spontanitetens jord.

Det, som for alvor har betydning på den lange bane i vores liv, bliver ofte til over tid.

Modning kræver tid.

Derfor vil  jeg blæse i trompet for tre gode kristne vaner, som over tid vil være med til at skabe modne frugter i vores liv til gavn for både os selv og andre. De udelukker ikke spontanitet, men som vaner vil de være en livgivende puls i vores liv, der viser sin betydning over tid og ikke i øjeblikkets begejstring.

Daglig stilletid med Gud

At være en kristen er et privilegium, for vi er genindsat i det fællesskab med Gud, som vi oprindeligt blev skabt til. Det er derfor, han har tilgivet os og benådet os. Han vil vandre med os igennem dagene, ugerne og årene i vores liv her på jorden frem mod det evige uspolerede fællesskab med ham på den nye jord.  Men vores fællesskab med Gud har brug for opmærksomhed, hvis det ikke skal fortone sig for os og udvikle sig til en rent formel relation. Derfor har vi brug for på daglig basis at have et stille tidsrum, hvor vi lukker andre mennesker ud for selv at lytte til Gud i hans ord og for at bede. Hvor, hvornår og hvordan i løbet af dagen vil variere fra kristen til kristen. Men det handler om at få en rytme i sit liv, hvor stilletiden med Gud indgår på linje med at børste tænder om morgenen.

Ugentligt fællesskab med andre kristne

At være en kristen er et privilegium, for Gud har sat os ind i et fællesskab med sine andre børn her på jorden. Når vi kommer sammen, taler han til os gennem deres forkyndelse, vidnesbyrd og samtale. Vi bærer hinanden frem for ham i bøn, lovsynger ham i fællesskab og sammen modtager vi Jesus helt konkret i nadverens brød og vin. Det er dimensioner, som er knyttet til fællesskabet med andre kristne, og som vi ikke kan få dækket alene i vores personlige stilletid med Gud. Jesus gik efter sin ”sædvane” i synagogen hver sabbat,  og de første kristne mødtes helt fra begyndelse mindst en gang om ugen. Det skal vi også gøre. Lad deltagelsen i menighedens fællesskab være en del af ugens puls på linje med indkøb i Netto op til weekenden.

Månedlig økonomisk støtte til Guds mission i verden

Gud længes efter, at budskabet om Jesus skal spredes ud til alle mennesker på vores jord. Det sker ikke af sig selv. Vi bringer alle Jesus med i vores relationer til andre mennesker, og nogle gange får vi også sat ord på, hvad han betyder for os. Men det kræver ekstra ressourcer at bringe evangeliet længere ud, krydse grænser, bygge menigheder, udvikle materialer og hjælpemidler osv.. Derfor bliver vi nødt til at investere nogle af vores penge i Guds mission her i verden, indtil Jesus kommer. Missionsopgaven har brug for penge for at blive løst. Vi skal ikke bruge alle vores penge på os selv. De fleste af os får løn en gang om måneden, og derfor er det en god vane at støtte Guds mission økonomisk hver måned, når lønnen er gået ind. Forpligt dig gerne i en ordnet givertjeneste og få betalingerne på PBS, så du ikke skal overveje det hver gang. Og tag så dine giverprojekter med ind i den daglige stilletid med Gud og bed for dem.

 

Disse tre gode vaner vil over tid give dybde i det fællesskab med Gud, som vi er både skabt og frelst til. Over tid vil det også blive til glæde for andre i de fællesskaber, vi er en del af, og de missionsopgaver, vi støtter. Der vokser gode frugter ud af det lange stræk med gode faste rytmer. Suppler gerne med lidt spontanitet, men glem ikke vanerne.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights