Tak, Lars Sandbeck!

Det værn, som bispeeksamen og aflæggelse af præsteløfte i sin tid var, fungerer ikke længere. Det er nødvendigt med alternativer.

Rektor på Dansk Bibel-Institut og pastoral vejleder i Evangelisk Luthersk Netværk Børge Haahr Andersen blogger:

Nogle gange bliver ELN’s eksistensberettelse illustreret fra uventet hold. Senest af præst og lærer på Folkekirkens Uddannelses- og videnscenter Lars Sandbeck, hvor han meget udtalt gør op med den lutherske forståelse af dåben, arvesynden og frelseslæren. På sin facebookside siger han, at han distancerer sig fra den lutherske bekendelse, Luther selv og Paulus i en lang række spørgsmål, som har med menneskesyn og frelseslære at gøre. For nogle år siden gik det ud over påskens budskab om Jesu opstandelse, nu er det læren om dåben.  Og uden tvivl kommer der mere fremover.

Alt dette er forventeligt, for de, der uddanner vores præster på pastoralseminariet og er lærere på præsternes efteruddannelse, er ikke selv bundet af Bibelen og den lutherske bekendelse, men kun af ”videnskabelighed” og faglighed. Hvordan det kan forenes med det præsteløfte, som mange af deres studerende har aflagt eller forbereder sig på at aflægge, det er én af de største gåder ved den danske uddannelsestradition til det folkekirkelige embede. Svarer man ikke ja til i præsteløftet, at man vil bekæmpe alt det, der strider mod folkekirkens tro og bekendelse?

Derfor var det fremsynede mennesker, der for tretten år siden tog initiativ til ELN’s tilblivelse. Det samme gjaldt de mennesker, som for fem årtier siden oprettelse Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut.  De seneste år er begge steder kommet i mål med hensyn til at opbygge en alternativ præsteuddannelse. De kommende år er tiden måske kommet til at udbygge præsternes efteruddannelse.

At Lars Sandbeck selv er præsteordineret, viser, at det værn, som bispeeksamen og aflæggelse af præsteløfte i sin tid var, ikke længere fungerer. I dag er de enkelte menighedsråd og den enkelte kirkegænger, der må vurdere forkyndelsen og tilvælge de præster og menigheder, som stadig står på Bibelens og bekendelsens grund. Og når den officielle struktur ikke længere fungerer, så må Guds folk tage initiativ til at skabe supplerende og alternative strukturer, sådan at kristne mennesker kan trives på et sundt grundlag under forskellig kirkelig struktur.

Tak, Lars Sandbeck, fordi du så tydeligt har illustreret nødvendigheden heraf!

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights