Skandinaviens bedste skole

For et stykke tid siden skrev jeg en blog om, at Danmark for tiden har den bedste flertalskirke i Norden. Det skyldes én og kun én ting, nemlig de udbredte frihedsordninger, der er i kirken, og som tillader lokalmenigheder at profilere sig efter kirkens tro i Bibel og bekendelse.

I denne blog vil jeg fremture. Ved at læse en spritny bog af Carsten Hjorth Pedersen: ”En almindelig skole bare helt anderledes”, en bog om de kristne friskolers historie, blev jeg overbevist om, at Danmark er indehaver af de bedste rammer for frie og selvstændige skoler ved siden af den officielle folkeskole.  Carsten Hjorth Pedersen giver ganske vist ikke en indføring i skolesystemet i de andre nordiske lande. Men bemærker dog flere gange undervejs det unikke ved de danske rammer.

For det første har Danmark undervisningspligt, mens Norge og Sverige har skolepligt. I Danmark er det tilladt at holde hjemmeskole, sådan at forældre underviser deres børn. Ingen ringere en den navnkundige Bertel Haarder, undervisningsminister en årrække, blev hjemmeundervist som barn.

For det andet er der statsstøtte til de frie skoler fra 1.-10. klasse, til efterskoler og til folkehøjskoler. Der er også en egenbetaling, og i startfasen skal der trækkes et stort læs for at etablere bygninger og ansætte lærere.

For det tredje er det muligt at bevare, hvad man med et lidt tungt ord kalder ”åndsfriheden”, på de 48 kristne skoler, der har set dagens lys de sidste 50 år. Man kan have en kristen ramme i form af morgensang og bøn, en bibelnær og udfoldet kristendomsundervisning og en kristen profil i de fag, som er følsomme i nutidig dansk kultur. Åndsfriheden var større i forrige årtusinde end i dag, men den er stadig intakt i dag.

De danske vilkår betyder, at der også kan laves politisk orienterede friskoler, Rudolph Steiner-skoler, muslimske friskoler og en hel buket af privatskoler, som oprettes der, hvor en lokal folkeskole bliver nedlagt. Det er en parallel til frihedsordningerne i folkekirken, som ikke bare giver bibel- og bekendelsestro grupper lokal frihed, men også alle mulige andre ideologier og teologier frihed

Interessant er det også, at Norge i 100 år har haft en tilsvarende frihed på universitetsniveau, som Danmark har på de lavere uddannelser.  Dansk Bibel-Institut og Menighedsfakultetet har fx et nært samarbejde med et norsk privatuniversitet: Fjellhaug International University College, som årligt modtager en statsstøtte på 10-12 millioner norske kroner. Norske og svenske studerende modtager SU til præcis den samme uddannelse, hvor danske studerende nægtes SU.

Åndsfriheden på de kristne skoler er i perioder truet af den ideologiske ensretning, som er en del af vores kultur. I perioder rasler politikere med planer om at nedskære det offentlige tilskud til private skole, hvilket kan gøre de kristne skoler til et tilbud til de mere velhavende forældre, der har råd. Men lige nu er konklusionen ret så entydigt:

Danmark lever i eftervirkningerne af et slidsomt arbejde, som nogle pionerer gjorde i forrige årtusinde. Takket være dem har Danmark Skandinaviens bedste skole med et konstruktivt samspil mellem de offentlige og de private skoler.

En kommentar til “Skandinaviens bedste skole”

  1. En lille korrektion: Norge har ligesom Danmark undervisningspligt, mens Sverige har skolepligt. I følge åndsfrihedskæmpen Holger Kjær skyldes denne forskel, at Norge og Danmark – sammen med Island – historisk set viderefører en gammel nordisk tradition for FLADE samfundsstrukturer. Mens Sverige historisk set er under indflydelse fra Preussen/Tyskland, hvor samfundsstrukturen er mere “top-down”. Det er der for øvrigt et talende eksempel på i nævnte bog side 477.
    Ja, vi har grund til at være taknemmelig for, at vi bor i Danmark!
    Carsten Hjorth Pedersen

    Svar

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights