Rettighed eller frihed?

Debat om kvindelige præster er blusset op igen. Det får Jyllands-Posten til at spørge: Er mænd og kvinder lige i Guds hus?

Er mænd og kvinder lige i Guds hus? Spørger Jyllands-Posten i en overskrift i sidste søndags avis.

Det korte svar er: Ja, mænd og kvinder er lige i Guds hus!

Tilføjelsen lyder: Ifølge klassisk bibelsk kristendom har mænd og kvinder forskellige opgaver.

Baggrunden for JP’s spørgsmål var en rundspørge til kvindelige præster, som viste, at hver fjerde blandt de adspurgte har følt sig diskrimineret på grund af deres køn. Avisen kæder det sammen med, at det stadig(!) er legitimt at mene, at kvinder ikke bør være præster. Og avisen spørger derfor også, hvad er vigtigst: Ligestilling eller rummelighed?

Jeg vil i stedet spørge, hvad er vigtigst rettighed eller frihed?

Den holdning, at kvinder ikke skal være præster, grunder sig ikke på ulighed i værdi, men på forskellig funktion.

I en verden, der tænker i rettigheder, giver det ikke mening, men i en bibelsk verden, hvor kærlighed og hengivenhed er bærende, giver det den dybeste mening, at mænd og kvinder komplementerer hinanden og derfor har både fælles og forskellige opgaver.

Forståelse for trosfrihed

At mænd og kvinder har forskellige opgaver vil ikke give mening for mange, men som man også kan se af debatten i JP, er der heldigvis blandt både kvindelige præster, kirkeministeren og andre forståelse for, at det altså hører under trosfriheden.

Det er meget glædeligt i en tid, hvor netop denne frihed kommer under pres, så snart denne eller hin praksis ikke stemmer overens med majoritetens holdning. For trosfrihed er ikke kun en ret til at tro, altså at tænke og føle, hvad man vil. Det er også en frihed til at kunne dyrke Gud på den måde, der stemmer med ens overbevisning, altså at man i praksis kan indrette kirke og gudstjeneste i overensstemmelse med sin tro.

Derfor er det også helt legitimt at holde fast i, at mænd og kvinder er lige i Guds hus – med forskellige opgaver.

Det handler ikke om rettighed, men om frihed.

Og så bare lige for god ordens skyld: Der er uden tvivl kvindelige præster, som har været udsat for både kluntet og ubehøvlet opførsel. Det hverken kan eller vil jeg undskylde, kun beklage.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights