Otte visuelle andagter…

.. som et velment forsøg på at komme den ordtrætte Instagram- og SnapChat-kultur lidt imøde.

Jeg besluttet, at dette blogindlæg ikke primært skal bestå af ord og skriftligt formulerede tanker. Dem er der så mange af. Og vi, der skriver blogindlæg her (eller de, der i det hele taget stiller sig frem med holdninger i debatindlæg, kronikker, etc.) har en tendens til at automatreagere med flere ord, når vi, som her, får lejlighed dertil.

Jeg er glad for ord, men jeg er også glad for billeder. Få udtryksformer er så virkningsfulde som et velplaceret billede. En af de få ting er et velplaceret billede, som bliver sat overraskende sammen med en kort tekst. Så her følger otte billeder akkompagneret af et bibelvers eller to. Otte visuelle andagter om man vil.

Måske de kunne tale til en og andens anden hjernehalvdel. Nok sagt:


“Higher Power” by Alexander Pincus

For vel er ordet om korset en dårskab for dem, der fortabes, men for os, der frelses, er det Guds kraft

– 1 Kor 1,18


Liggelæsebrille (!) anno 1936 (Public Domain)

Lykkelig den, som ikke vandrer
efter ugudeliges råd,
som ikke går på synderes vej
og ikke sidder blandt spottere,
men har sin glæde ved Herrens lov
og grunder på hans lov dag og nat.

– Sl 1,1-2


(Public Domain)

Mænd, elsk jeres hustruer, ligesom Kristus har elsket kirken og givet sig hen for den

– Ef 5,25


Köln 1945 (Public Domain)

Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand. I er bygget på apostlenes og profeternes grundvold med Kristus Jesus selv som hovedhjørnesten. I ham holdes hele bygningen sammen og vokser til et helligt tempel i Herren.

– Ef 2,19-21


“Relumine”-project by mischer’traxler studio (2010)

Thi Gud, der sagde: »Af mørke skal lys skinne frem,« han har ladet det skinne i vore hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lerkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores.

– 2 Kor 4,6-7


“25 woodworms, wood, microphone, sound system” by Studio Zimoun (2009)

Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem. For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.

– Rom 1,19-20


Sydney, ? (Public Domain)

Men nu, da I har lært Gud at kende, eller rettere: er blevet kendt af Gud – hvordan kan I så atter vende tilbage til de svage og ynkelige magter? Vil I nu igen trælle for dem?

– Gal 4,9


“The Lovers” by René Magritte (1928)

Endnu ser vi i et spejl, i en gåde, men da skal vi se ansigt til ansigt. Nu erkender jeg stykkevis, men da skal jeg kende fuldt ud, ligesom jeg selv er kendt fuldt ud.

– 1 Kor 13,12

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights