Mon politikere og biskopper snart vågner op?

Kirken i Danmark har brug for veluddannede teologer, der med videnskabelig anerkendte metoder kan reflektere over bibelens bøger, kirkens historie, liv og lære og samtidig kende vores egen tid og samfund

Der findes en konkurrencelov i Danmark, hvis formål er:

At fremme en effektiv samfundsmæssig resurseanvendelse gennem virksom konkurrence til gavn for virksomheder og forbrugere. Loven forbyder konkurrencebegrænsende aftaler og misbrug af dominerende stilling.

En meget god og fornuftig lov, der sikrer forbrugere, at enkelte firmaer ikke får eneret på at fastsætte pris og bestemme kvaliteten på deres varer. Konkurrenceloven sikrer os at der er fri og fair konkurrence til gavn for hele samfundet.

Jeg ville ønske, at der også fandtes en konkurrencelov for teologiske uddannelser i Danmark. Så kunne man nemlig undgå, at nogle enkelte institutioner udnyttede deres dominerende stilling på markedet til at uddanne teologer.

Historisk har det været sådan siden oprettelsen af det teologiske fakultet i København i 1479, at staten har haft monopol på uddannelsen af teologer i Danmark, og helt fra begyndelsen var det naturligt for Den danske Kirke at kræve en teologisk uddannelse fra et dansk stats-universitet, for at man kunne blive præst. En betingelse som Folkekirken fortsatte med at håndhæve med grundlovens indførelse i 1849, og som man siden har holdt fast ved. Historisk har det givet god mening. Det gør det bare ikke længere.

Bachelor og kandidatgrad

Inden for de sidste 50 år er der opstået to private uddannelses-institutioner, Menighedsfakultetet (1967) og Dansk Bibelinstitut (1972), som efterhånden er blevet udbygget til uddannelsessteder, som tilbyder undervisning og universitetseksamen på bachelorniveau på højt internationalt niveau. Teologer, som i løbet af deres uddannelse har fået en del af deres undervisning ved disse to institutioner, udgør i dag en betragtelig del af præsterne i Den danske Folkekirke og i forskellige kirkelige organisationer. Alligevel fastholder staten, at de statslige universiteter skal være de eneste, som må tilbyde en kandidatgrad i teologi, og Folkekirken fastholder, at den kun vil ansætte præster med en statslig godkendt kandidatgrad i teologi.

Kirken i Danmark har brug for veluddannede teologer, der med videnskabelig anerkendte metoder kan reflektere over bibelens bøger, kirkens historie, liv og lære og samtidig kende vores egen tid og samfund. For hvis vi skal forkynde evangeliet om Jesus Kristus ind i vores tid, uden at drive med enhver teologisk, filosofisk eller ideologisk strømning, så må vi have præster, der både har kærlighed til Kristus og er dygtige teologer.

Skadeligt for den danske kirke

Politikerne på Christiansborg må snart vågne op til den nye virkelighed, når det gælder teologisk uddannelse i Danmark. Det er uværdigt, stædigt og på lang sigt skadeligt for den danske kirke, når man ikke vil indse, hvad både MF og DBI bidrager med i forhold til teologisk grundforskning og undervisning af teologi-studerende.

Det er ikke en effektiv udnyttelse af samfundets ressourcer, når man tillader, at dygtige teologer og engagerende kirkefolk køres ud på et sidespor. Og biskopperne i Folkekirken må også snart vågne op og indse, at man ikke løser fremtidens præstemangel ved at holde fast ved de teologiske fakulteters forældede monopolstatus i Danmark.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights