Mål: 1000 sognemedhjælpere i folkekirken

Der er akut præstemangel i folkekirken.  Vi har endnu ikke set toppen af det problem, som skulle toppe i 2029. De to private præsteuddannelsessteder, Menighedsfakultetet og Dansk Bibel-Institut, forsøger både at kalde, at uddanne og dueliggøre til denne tjeneste.  Kun en del af Folkekirken ønsker præster med en profileret bibelsk og luthersk teologi. Men kan vi på de to institutioner dække behovet i en del af folkekirken, kan vi afhjælpe en del af det samlede problem.

Et par gange i ELN’s korte historie har jeg gjort opmærksom på et andet problem. Der mangler flere sognemedhjælpere, som nu om stunder hedder kirke- og kulturmedarbejdere.  Men vi er godt på vej. For et år siden var der 550 ansatte kirke- og kulturmedarbejdere rundt omkring, og tallet stiger år efter år.  Måske når vi målet – 1000 sognemedhjælpere i Folkekirken, sådan som ELN foreslog det i sin tidlige barndom.

Vi skal have løst problemet med præstemangel. Men vi skal gøre det ene uden at forsømme det andet.

I Den norske Kirke er der en kødrand af ansatte ud over sognepræsten: Kateketer, diakoner, sognemedhjælpere m.v. Der er en kirkelig målsætning for, hvordan man oplærer i førskolealderen, blandt skoleungdom (6-12årige), konfirmandundervisning og opfølgning heraf i teenagearbejde. Der er en langt mere bevidst indsats inden for diakoni og sjælesorg end i Danmark, og der er mange steder et forbilledligt samarbejde mellem de kirkelige organisationer og den officielle kirke om disse ting.

Det er langtfra nok, at man i Danmark sidst i forrige årtusinde foreslog at indføre sognemedhjælpere og muliggjorde minikonfirmandundervisning. Der må en langt mere målrettet indsats til.

Dette kan lade sig gøre, fordi menighedsråd har mulighed for at ansætte sognemedhjælpere, som også kan lette involveringen af flere frivillige.  Ligesom ved præstestillingen er det vigtigt, at sognemedhjælperen er vel uddannet i Bibelen og troslæren og ikke blot har orienteret sig i den seneste udgave af bibelkritisk teologi.

Dansk Bibel-Instituts treårige bachelor i teologi og mission kan tages med de rigtige valgfag, sådan at det bliver en optimal uddannelsesbaggrund. Man kan også supplere en mellemlang uddannelse som lærer, pædagog eller sygeplejerske med en etårig diplomuddannelse.

Endelig kan man faktisk frigøre præstetimer og afhjælpe præstemanglen, hvis man satser på 1000 sognemedhjælpere i Folkekirken inden 2029. Det vil decentralicere en Folkekirke, der mange steder er meget præstecentreret. Det vil fremme den lokale kirkes opsøgendes indsats over for udøbte eller passive medlemmer.

Valg- og frimenigheder kan også blive præstecentrerede foretagende og vil have godt af at få spredt nådegaverne og aktiviteterne.

Vi er godt på vej, men vi er endnu ikke i mål.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights