Kvinde, kom ind i kampen

Det kan ikke nytte noget, at vi kvinder forholder os neutralt i debatten om bibelsyn og fortolkning, herunder synet på tjenestedeling.

Gammel debat – ny udmelding – personlig refleksion

Der er gang i diskussionen om ordningen med kvindelige præster igen, efter MF’s udmelding om, at de som institution ikke længere har et samlet syn på spørgsmålet.

Først og fremmest: Bibelen som kanon kan ikke både sige ja og nej til kvindelige læreembeder. Så er Guds ord i strid med sig selv.

Jeg skriver dette indlæg for egen regning, så er det sagt højt og tydeligt. Men for mig at se, er tjenestedeling ikke et perifert, men et centralt spørgsmål vi roder med. Det er det, ud fra mit synspunkt, fordi tjenestedeling hænger sammen med skaberordningen, som igen hænger sammen med treenighedslæren og gudsbilledligheden.

Med andre ord: Når vi ændrer det klassiske tjenestedelingssyn, ændrer vi synet på den kærlige Gud, som har reflekteret sit treenige væsen i skabelsen af mennesket som mand og kvinde. Selve forståelsen af kærlighed og fællesskab vil komme under forandring. Det vil nemlig ikke nødvendigvis længere forudsætte forskelligheder, der tjener hinanden, og forenes på denne baggrund.

Kvinde, kend din bibel

Debatten bør formane os til at tage godt og grundigt stilling – helt ned til rødderne og konsekvenserne for begge syn. Derfor: Kvinde, kend din bibel. Men gør det sagligt og respektfuldt, når du diskuterer med andre!

Indlægget her er specielt til dig som er kvinde, og som søger frimodighed til at stå fast på klassisk tjenestedeling som jeg selv: Der er brug for din aktive stillingtagen, støtte og stemme – hvor dårligt du end føler dig rustet til at stå frem i den offentlige debat, i menighedsledelsen, i tjenesten, på arbejdet eller studiet, i vennekredsen, i familien, i lokalområdet.

Der er brug for din kærlige og saglige tilkendegivelse, sparring, deltagelse og medleven, også i de svære teologiske spørgsmål. Hvad enten vi gør det ved selv at give svære afkald, støtte andre kvinder vi kender, vores mænd, menighedsledere eller debattører.

Men først og fremmest skal vi læse Bibelen igen og igen og igen, bede sammen om vejledning og frimodighed og tale med hinanden om vores tjenester, styrker, personligheder, udfordringer – og fristelser. Find ud af, hvordan du bedst gør det. Selv har jeg fået meget hjælp og frimodighed ved at læse teologi på Dansk Bibel Institut. Det kan kun anbefales.

Jeg vil slutte med at understrege, at jeg selv har erfaret, hvor svært det er for kvinder på nuværende tidspunkt at udleve tjenester og nådegaver, når de holder fast på tjenestedelingen. Derfor håber jeg også debatten giver anledning til at adressere det fortsatte behov for at udvikle kvinders tjenester. Vi må minde hinanden om at inddrage alle lemmer på Kristi legeme.

Men det må ikke blive på bekostning af noget så vigtigt som tjenestedelingen.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights