Klima-tosse og Jesus-tosse

Nogle er så optaget af klimaforandringer, at det ændrer deres hverdag, deres planer og brug af penge. Andre kan ikke se, at klimaet er så vigtigt, så de betragter det udefra og kalder de klimabevidste for ”Klima-tosser”.
Men hvad skal man som kirke og som kristen mene?

Ja, vi kan jo søge et svar i Bibelen. Men ordet ”Klima” findes bare ikke i Bibelen. Der står meget om naturen, om jorden og vind og vejr og sol og måne – men ikke et ord om klima eller dittoforandring.

Alligevel tror jeg, vi kan finde et bibelsk svar, når det gælder bekymringen for klimaets udvikling.

For det første

kan vi finde en klar bekræftelse af, at der er godt at bekymre sig for klimaet. De, der klima-bekymrer sig gør det jo af hensyn til menneskers liv og velfærd. De forudsete temperaturstigninger vil i fremtiden ramme menneskers levevilkår nogle steder i verden. Og Bibelens Gud er optaget af menneskers liv og velfærd.

Samtidig har Gud kaldet mennesket til at forvalte skaberværket,og det indebærer, at vi skal tage vare på naturen, bevare dens mangfoldighed og undgå forurening. 

Det vi ikke kan læse ud af Bibelen er, hvordan vi får mest miljøbeskyttelse eller bedst tager vare på menneskers liv på jorden. Er det ved at bruge mere ulandsbistand på at de millioner af mennesker, der i dag lever i fattigdom, eller er det ved klima-tiltag, som forbedrer livsvilkårene for dem, der lever om 30, 50, 100 år. Det er en politisk diskussion.

For det andet

handler en væsentlig del af klimadebatten om frygt og bekymring for fremtiden. Ser vi på historien, har der til alle tider været lidelse: Krig, sult, epidemier og naturkatastrofer, og klimaforandringerne er ikke anderledes – sådan vil det være indtil Jesu genkomst.

Men det bibelske svar på vores bekymring er, at vi ikke skal bekymre os. Selvfølgelig skal vi handle klogt i dag med tanke på i morgen. Men dybest set, så er vores fremtid i Guds hånd.

Gud har skabt jorden og menneskene, og han har ikke overladt os til os selv. Han er med hver eneste dag for at lindre, trøste og bære vores lidelse sammen med os. Samtidig løfter han vores blik, så vi ser alt det smukke og gode, som også er i verden. Guds Ånd, kærlighed og kraft giver liv og glæde og skaber alt godt. Gud vil, at vi skal se dét og ikke bekymre os.

Hvilken tosse?

Jeg ved ikke, om du gør? Selv betegner jeg mig ikke som en klima-tosse – selvom jeg gerne vil anerkende entusiasmen og udholdenheden hos dem der går foran i denne sag.

I stedet vil jeg ønske, at jeg blev en Jesus-tosse. Altså én, der er så optaget af Jesus og hans budskab, at det forandrer og former min hverdag. Én, som gerne bruger sin tid og penge på at mennesker må lære Jesus at kende.

Gid flere blev grebet af entusiasme og udholdenhed, når det gælder om at dele den vigtigste sag i verden: at det er troen på Jesus, der kan frelse og give evigt liv. For når jorden rent faktisk går under en dag, så kommer Jesus igen med en ny himmel og en ny jord, så enhver, som tror på Ham ikke skal fortabes, men have et evigt liv.    

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights