Jesus-billeder

Jesus er det præcise billede af Gud. Ja, han er reelt set mere end et billede, for han er jo Gud selv.

Et billede kan være en mere eller mindre præcis gengivelse af det afbilledede. Et godt portræt kan indfange og gengive et væsentligt træk ved den portrætterede, men det kan i samme grad overdrive eller forvrænge lige så væsentlige træk, så billedet bliver upræcist, unuanceret eller misvisende.

Vi mennesker blev skabt i Guds billede. Men syndefaldet gjorde, at vi blev et meget upræcist Gudsbillede. Vi ville ligne Gud, men kom i kraft af det ønske i virkeligheden til at forvrænge vores eget og hinandens billeder af, hvem Gud er.

Forfatteren til hebræerbrevet beskriver Jesus som “Guds herligheds glans og hans væsens udtrykte billede” (Hebr 1,3). Der er en Guds-glans over Jesus. Han ligner! Han er det præcise billede af Gud. Ja, han er reelt set mere end et billede for han er jo Gud selv. Hvis vi altså kan få et godt billede af, hvem Jesus er og var, så kan vi også lære Gud bedre at kende.

Her følger en række billeder, som isoleret set både siger noget sandt og noget forkert om Jesus. Det er portrætter, der indfanger væsentlige træk, men som forvrænger andre. Ikke desto mindre kan de måske være tankevækkende og sandfærdige i al deres menneskeligt skrøbelige misforståelighed.


hipsterjesus

Jesus var ikke en selvbevidst hipster.

Men han var et virkeligt menneske af kød og blod (Rom 8,3), der både har oplevet sult, smerte, svigt og kan have medfølelse med alle vore skrøbeligheder (Hebr 4,15).


vejsidejesus

Jesus var ikke en ynkelig synder.

Men han blev gjort til synd for at frelse verden (2 Kor 5,21). Derfor var hans korsdød en retfærdig dom over alverdens synd, som blev gjort til hans (Sl 51,6).


stilladsjesus

Jesus var ikke en handlingslammet fange.

Men han var bundet til sin faders vilje (Matt 26,39). Han var det lam, der stumt blev ført til slagtning, for vores lægedoms skyld (Es 53,7).


muskeljesus

Jesus var ikke en supermand.

Men han havde al magt i himmelen og på jorden (Matt 28,18). Han frelste alle, der tror på ham, men sig selv kunne han ikke frelse (Matt 27,42).

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights