I anledningen af en udmeldelseskampagne

Efter min opfattelse er der grund til at være taknemmelig over, at Ateistisk Selskab har bekostet en halvdyr kampagne på at gøre opmærksom på, hvor let det er at udmelde sig af folkekirken.

For det første fordi en kristen kirke er til for dem, der elsker troen på Gud højere end deres eget liv. Kulturkristne, som kan bevæges af overvejelser om at spare kirkeskat og i stedet bruge den på at skaffe rent drikkevand i Afrika, skal have fuld frihed til det. Blot skal de i ateismens hellige navn være bevidst om, at de ikke uforvarende kommer til at støtte kirkeligt inspirerede nødhjælpsprojekter. For selv om humanister er ved at være godt på banen med hensyn til nødhjælp rundt om i verden, så er det svært at konkurrere med de kristne kirker, som var der først, og som i mange lande har det forfinede netværk, som gør, at hjælpen virkelig når frem. Tænk hvis man uforvarende postede sparet kirkeskat til Afrika og oplevede, at en hel landsby blev kristen i taknemmelighed mod den kristne Gud, fordi nogle velmenende mennesker hjalp dem til rent drikkevand.

Åndsfrihed

For det andet kommer Ateistisk Selskab til at hylde den åndsfrihed, som er en del af den kristne tros DNA. Da en potentiel discipel forlod Jesus, fordi han ikke kunne acceptere Jesu radikale syn på faren ved at være bundet til materielle ting, blev Jesus dybt bedrøvet. Men han lod ham gå. Jesus indbød alle på sin vej til at blive disciple, men han accepterede, at nogle vendte sig fra ham.

Derfor har den lutherske kirke en udmeldelsesblanket. Ingen skal tvinges eller udsættes for repressalier, fordi de ønsker at forlade en kristen kirke. Som Jesus siger til sin samtid: Hvis altså Sønnen får frigjort jer, skal I være virkelig frie. Jesus tænker her på den frihed, det er at finde sit rette element som menneske, i relationen til sin Skaber. Men friheden er så omfattende, at det også er friheden til at forlade Kristus og forlade troen.

Ingen udmeldingsblanket i Islam

Islam er efterhånden det næststørste religiøse samfund i Danmark. Her finder du ingen udmeldelsesblan­ket. I visse muslimske lande accepteres minoritetskirker. Men Islam har aldrig accepteret, at den, som er muslim, konverterer til kristen tro. Konvertitter fra Islam til kristen tro har en lang og blodig historie. I bedste fald bliver man forstødt af familien og lokalsamfundet. I værste fald forfulgt og dræbt. Selv i Danmark kan det være farligt at konvertere, og der findes tidligere muslimer, som må gå under jorden i Danmark for at overleve.

Så derfor – tak til Ateistisk Selskab, fordi de gennem en kampagne giver en uforbeholden hyldest til åndfriheden i den kristne kirke.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights