Hvordan undgår vi at lyde som Trump og Orban?

I et land, hvor ufødte børn end ikke har ret til livet, hvor børn og unge presses af en bølge af flydende seksualitet og hvor voksne fristes til sort arbejde, er vi kaldet til at stå fast på Guds kærlige sandhed og vejledning for det gode liv. Læserbreve skal skrives, organisationer skal understøttes og private samtaler skal føres over hækken.

Vi er ikke alene om at kæmpe mod forfaldet, og det er godt. En konservativ modbevægelse taler dunder ind i samtalen og står ofte på vores side – i hvert fald når det gælder vores afstandtagen. Når det gælder vores tilslutning og tiltro til Guds gode ordninger, ønsker jeg imidlertid at tale fra et andet ståsted end den politiske konservativisme, som den ofte fremstår i medierne.

Den politiske højrefløj og den kirkelige højrefløj er ikke det samme. Hvis ikke vores kamp for sandt liv og kærlighed skal kunne afvises som et politisk standpunkt, tror jeg vi skal besinde os på denne forskel. Sat på spidsen, vil vores medmennesker kunne høre os som et ekko af mediernes dækning af Trump og Victor Orban, hvis ikke vi er opmærksomme. (Om denne dækning er retfærdig eller ej, kan vi diskutere en anden gang.)

Noget af det handler om retorik. Den politiske samtale er bredspektret og har tusind stemmer. Alligevel vil jeg pege på tre forhold, hvor vi gerne skal adskille os fra den generelle politiske debat i medierne:

Skru op for argumentet – ikke for lydstyrken

Når man er i undertal og føler sig presset, kommer man let til at skrue op for retorikken og lydstyrken. Men lad os skrue op for de gode argumenter i stedet. Lad os bevare troen på, at et gennemtænkt argument på bibelsk grund i sig selv er godt og egnet til at vække den stille eftertanke. Vi skal øve os i de gode argumenter og de livsnære erfaringer og vidnesbyrd.

Lev dig ind i modpartens ståsted

Vi taler og skriver ikke til en tidsånd, men til levende mennesker. Vi skal leve os ind i, hvordan vores argumenter vil høres af modparten. Derved kan vi levere argumenterne til mest mulig lydhørhed, og vi kan anerkende den uenighed, som måtte være imellem os. Det giver os taleret og en vis realisme i, hvor langt vi kan nå i samtalerne med forskellige parter.

Stå fast i ydmyghed

Ofte vil det indgyde respekt og anerkendelse at møde et menneske, som ydmygt står fast på, hvad hun mener. Bibelens persongalleri er fuld af eksempler på dette, og mon ikke vi også selv har det sådan med vores medmennesker? Autenticitet og integritet er i høj kurs i dagens Danmark, og jeg bliver selv respektfuld og nysgerrig, når jeg møder et menneske, der står fast i ydmyghed. Det tjener ikke kun vores egen popularitet, men også budskabets troværdighed.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

ELN søger ny landsleder. Måske noget for dig, der er netværker, organisator og kommunikator..?

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights