Er vi modne nok til smartphones og AI?

Trafikken er ikke det farligste for børn nu. Det er smartphones. Sådan udtrykte statsminister Mette Frederiksen sig i Folketinget. AI-teknologiens ‘Godfather’, Geoffrey Hinton, har forladt sin stilling i Google og advarer nu om, at kunstig intelligens kan blive vores endeligt.

Jeg ved ikke ret meget om algoritmer, tech-giganter eller selvtænkende maskiner. Og jeg kan heller ikke spå om fremtiden. Men uden at være en tech-ekspert kan jeg sige, at teknologi er et (hastigt udviklende) grundvilkår og et gode, som kræver vores opmærksomme forvalterskab og etiske overvejelse.

Teknologi er et menneskeligt grundvilkår

Teknologi er anvendelse af videnskabelig viden og tekniske hjælpemidler til at løse problemer i vores liv. Jeg kan ikke forestille mig mennesket uden teknologi. Teknologi er nemlig en forlængelse af menneskets intellekt. Som rationelle væsner med behov og begrænsninger kan vi ikke lade være med at finde tekniske hjælpemidler til at forbedre vores levevilkår, fordi vi søger uundgåeligt vores egen lykke. Teknologi er en del af at være menneske. Derfor er uforbeholden teknologiforskrækkelse nyttesløst.

Men bekymringen er ikke helt ubegrundet

For teknologi forstærker menneskets formåen og evner, og mennesket er ondt og selvisk. Teknologi er en skidt ting, kunne man tænke. Men mennesket er ikke kun ondt og selvisk, må jeg indvende. Mennesket er et mix af visdom og tåbelighed, og i menneskets hænder kan teknologi både forstærke det gode og det onde. Hvad det bliver af de to afhænger af menneskets frie valg, og det er altid vanskeligt at forudse.

Teknologi er godt, når det tjener mennesket

I sig selv er en smartphone et moralsk neutral gode. I lommen på den ene person er den et redskab til at gøre livet mere simpelt. I lommen på den anden person komplicerer den livet. Problemet opstår, når en teknologi begynder at dominere os. Men vi kan ikke bedømme en teknologi på dets misbrug og ofte peger et misbrug af en teknologi tilbage på et dybereliggende problem i os selv: en ubevidst vantro, frygt, skyld eller skam, som vi har brug for at tale med Gud og mennesker om i stedet for at dulme den med likes og swipes.

Jeg bifalder statsministerens kritiske blik på smartphones, men lad os ikke glemme vores egen karakterdannelse, valg og adfærd, som vi selv har ansvar for. Så tror jeg, at vi får bedre fat i roden til problemerne, vi står over for.

Et vellykket forvalterskab af teknologi afhænger af modenhed

For i sidste ende tror jeg, at det handler om selvindsigt og modenhed. I kristen tradition taler man om, at faldne engle gjorde oprør ved at lære menneskeheden teknologi såsom metallurgi til at lave våben. (Her er pointen vigtigere, end om det rent faktisk skete sådan.) Englenes oprør var ikke selve teknologierne. Ondskaben bestod af at lægge mægtig teknologi i hænderne på mennesket, som slet ikke var modne til at forvalte den, hvilket ledte til vold og ødelæggelse ifølge traditionen. I dag må vi så spørge os selv som individer og samfund: Har jeg den modenhed, der skal til for at introducere en teknologi i mit liv? Vil den gøre mere skade end gavn? Er vi i stand til forvalte den teknologi, som vi udvikler på, og som er lige om hjørnet? Vil den tjene os, eller kommer den til at dominere os?

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights