Er 16 menigheder få eller mange?

Skal der ændres noget som helst i abortsagen i Danmark, så er vi helt afhængige af Guds kraft og indgriben.

Er 16 menigheder få eller mange ?

Det er mange, hvis man tænker på, hvor mange der samles til gudstjeneste og mødes for at høre Guds ord. Lad os bare sige, at der er 100-200 til gudstjeneste på en given søndag, så er det over 2000 mennesker – det er mange. Det er få, hvis man tænker på, hvor mange menigheder der er i Danmark. Hvis man tæller sognemenigheder, valgmenigheder, frimenigheder, frikirker og husmenigheder sammen, så er der vel over 2500-3000 menigheder i Danmark. I det perspektiv, så er 16 kun omkring ½ procent eller 5 promille.

Anledningen til at grunde over antallet 16 er det seneste initiativ fra den kirkelige forening ”Retten til liv”, som arbejder for, at det kristne menneskesyn bliver normgivende for det danske folk og den danske lovgivning, at der skabes bedre rådgivning og vilkår for gravide kvinder, så de ikke vælger at få en abort og at der kommer en bedre behandling til kvinder, som har psykiske følger af provokeret abort.

Retten til liv er især blevet kendt i offentligheden for forskellige aktioner, der gør opmærksom på antallet af provokerede aborter og de problemer, som det indebærer at have fri abort i Danmark. Nogle af disse aktioner har vakt anstød i offentligheden, og foreningen er med mellemrum også blevet kritiseret af nogle fra det kirkelige miljø, fordi man synes, at retorikken har været for provokerende. Man synes f.eks. at det kan virke krænkende at bruge ord som ”fosterdrab” eller opsætte 16.000 kors på en mark, for at illustrere antallet af provokerede aborter på et år i Danmark.

Det seneste initiativ fra Retten til liv er dog ret anderledes end mange af de foregående. Det er nemlig ikke rettet ud mod offentligheden eller rummer nogen form for provokerende aktioner. Det er i stedet en opfordring til de kristne menigheder om at bruge fastetiden i år på at bede for de ufødte børn og deres forældre.

Kampagnen ”40 dage for livet” handler om at vende sig til Gud, fordi Gud, den almægtige, hører bøn og venter på, at vi erkender vor dybe afhængighed af ham, hvis vi skal forandre vores kultur. Som hjælp til det har Retten til Liv stillet et bønnehæfte med 40 bønner til rådighed og en vejledning til, hvordan man kan holde en gudstjeneste med dette særlige fokus.

Flere styrker frimodigheden

Indtil videre er der 16 menigheder, som har givet til kende, at man gerne vil bruge fastetiden på bøn for de ufødte. Der er grund til at glæde sig over, at der er menigheder, som har taget imod opfordringen og går sammen i bøn. Det er over 2000 mennesker, som i 40 dage får lagt dette på sinde. For skal der ændres noget som helst i abortsagen i Danmark, så er vi helt afhængige af Guds kraft og indgriben. Og der er sandsynligvis langt flere end de 16 menigheder, for der er helt sikkert menigheder, hvor nogle er med til at bede, uden at menighedens ledelse har tilkendegivet det på 40dageforlivet.dk .

Men der er også grund til undren over, at så få menigheder har valgt at være med og tilkendegive dette offentligt. Måske det skyldes, at man ikke har hørt om initiativet – men så er det heldigvis ikke for sent at blive sat på listen. For det styrker frimodigheden og fællesskabet om en meget vigtig sag, når man kan se, at vi er mange om at kæmpe for den.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights