En vigtig opgave

Voksne kristne, som kender Bibelen, må sætte sig ned og snakke tro med unge kristne, som gerne vil forsøge at forstå Bibelens omfattende indhold. Udfordringen er, at det vel sker for sjældent. Ikke fordi unge ikke vil de voksne – men fordi de voksne for sjældent er der for dem?

Når jeg tænker på min egen ungdom i kristne miljøer, bliver jeg taknemmelig for alle de mennesker, som brugte timer, dage, uger og år på at forstå og formidle den kristne tros indhold for os unge. Som gav det videre fra talerstole på lejre, i sofaer, samtalerum, køkkenborde og på gåture. Fra dem fik jeg troen på Bibelen som Guds ord.

Jeg kan stadig huske en bestemt gåtur for ca. 30 år siden, hvor jeg oplevede at blive taget alvorlig og få en ordentlig forklaring på et par nagende spørgsmål, der udfordrede min tillid til Bibelen. Shout-out til Bent! Og til Ingeborg, Hanne, Per og Poul (tak for dine bøger!) og hvad I hedder allesammen. I løftede en stor opgave.

Hvad med nutidens unge kristne  – bliver de taget alvorligt?

Bibelen kan være uoverskuelig, når man for første gang åbner den. Og dertil kommer, at der i Guds ord findes mysterier og berettes om ting, som er nærmest uforståelige for os som lever i dag. Jeg taler af erfaring. Der er ikke noget at sige til, at fleste har nok en oplevelse af at man ikke fra dag ét kan finde rundt i Bibelen. Den rummer så mange forskellige genrer og tidsaldre, personer og historier.

Og desuden: Når man læser i Bibelen, kan man støde på slaveri, fordømmelse af homoseksualitet, krigsførsel i Guds navn (jeg er for tiden ved at forsøge at forstå det med krigene i Det gamle Testamente bedre …)

For at tage et aktuelt eksempel: På den ene side så kan dele af Det gamle Testamente virke provokerende og svært fordøjeligt for mange mennesker.

På den anden side: Det gamle Testamente var Jesu bibel! Så er det vel også vores?

Et arbejde venter. Vi må lytte og lære af hinanden. Voksne kristne, som kender Bibelen, må sætte sig ned og snakke tro med unge kristne, som gerne vil forsøge at forstå Bibelens omfattende indhold. Udfordringen er, at det vel sker for sjældent – at der for sjældent en voksen kristen til stede i de unges miljøer, i kirkerne, i ungdomsforeningerne?! Ikke fordi unge ikke vil de voksne – men fordi de voksne for sjældent er der for dem?

Paulus skriver et sted (2 Tim 3,15) til en ung kristen, Timoteus, om det vigtige i at formidle den kristne tro fra generation til generation: “fra barnsben kender du De hellige Skrifter”.

Der er en stor opgave at løfte.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights