En from bibelkritik

Bliver Bibelen stadig taget seriøst i kirken i dag?

”Bibelen er en gammel og utidssvarende bog, den skal du ikke tage så seriøst”. Sådan kunne en gængs folkelig vurdering af Bibelen lyde. Men hvor seriøst tager du Bibelen?
På tirsdag d. fejres 500 året for startskuddet til reformationen. Bibelen var en hjertesag for reformatorerne.  De mente, at den skulle være den ’normerende norm’. Altså den afgørende autoritet for den kristne lære.
– Men bliver Bibelen stadig taget seriøst i kirken i dag?

Bibelstudie er møjsommeligt

På tværs af det kirkelige spektrum udfordres Bibelens autoritet. Det gør den når vi lader vores teologi bestemme vores fortolkning af bibelteksten, og ikke omvendt. Det er slags dogmatisk bibelkritik, som kan være både tilsigtet og utilsigtet. Her må alle bibellæsere, men særligt forkyndere og undervisere passe på ikke at blive dovne. Det er nemlig meget mere krævende at gå i dybden med bibelteksten, end med de tanker jeg selv har i forvejen. Det kan være et møjsommeligt arbejde at studere bibelen. Først må vi forstå hvad den givne bibeltekst betød for de første læsere, i deres specifikke historiske og kulturelle situation. Dernæst kan vi tage tekstens oprindelige budskab og applicere det ind i vores sammenhæng.

I øvrigt har Bibelen også umiddelbar sandhedsværdi, som kan åbenbare sig uventet, uden det store teologiske arbejde. Det fritager os bare ikke fra det grundige bibelstudie, som må være rettesnoren for den mere spontane og profetiske bibelbrug.

En tillidsøvelse

Konkret tror jeg, at en del bibelske tekster mister deres praktiske relevans og autoritet, fordi vi overtrumfer dem med andre bibeltekster. Metoden drives nogle gange af en from intention om at lade Jesus være den afgørende tolkningsnøgle.
Jeg tror, at Jesus er verdenshistoriens absolutte centrum. Jeg vil dog ikke reducere f.eks. Det Gamle Testamente til en sløret prolog, der kun kan bruges som et springbræt for at komme frem til hovedsagen.
Jeg tror på, at det er den samme Gud, som er på spil i alle Bibelens beretninger. Det er den Gud, som får et konkret ansigt i mennesket Jesus. Derfor kan jeg godt søge hjælp til at forstå en svær gammeltestamentlig tekst i en fortælling om Jesus, men jeg vil langt hellere starte med at forstå den enkelte tekst på dens egne præmisser. På den måde viser jeg respekt overfor den enkelte fortælling. Hvis det er den samme Gud, som handler og taler i hele Bibelen, kan jeg forvente, at hver enkel beretning eller skrift har noget vigtigt at sige mig. Den tilgang er for mig en praktisk øvelse i en høj tillid til Bibelen, hvor jeg får hele Bibelens mangfoldighed med.

Muligheden for et forvandlende møde

I sommers var jeg til et kristent møde, hvor taleren gav en skarp udfordring, som satte mine tanker i gang: ”Dit bibelsyn er ikke en teoretisk størrelse. Det er noget som ses i praksis.”  Det fik mig til at overveje, hvor seriøst jeg egentlig tager Bibelen. Hvis jeg tror, at jeg kan møde Gud gennem Bibelen, må det få konsekvenser for, hvor meget jeg faktisk læser i den, og hvordan jeg lader læsningen påvirke mig. Jeg tror, at Bibelen er en åben dør til et forvandlende møde med Gud. Jeg øver mig i at gå ind af den dør, og jeg vil opfordre dig til at gøre det samme.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights