Det skriger til himlen

FN’s Børnekonvention fylder 30 år i dag! Mindst to artikler bliver dog højt og flot negligeret.

Til lykke med dagen! FN’s Børnekonvention fylder 30 år i dag.

Og det lyder jo godt. En konvention med særlig fokus på børns rettigheder. Altså at alle børn har ret til at overleve. At de har ret til at vokse op under sunde og trygge forhold og til at udvikle sig.

190 lande har siden 1989 underskrevet Børnekonventionen – også Danmark. Hurra for at rette fokus mod de mest udsatte!

Men noget skriger til himlen! Voksnes hensyn til sig selv tromler børns mest grundlæggende rettigheder: Retten til at leve og retten til at kende sit ophav.

I Børnekonventionens artikel 6 hedder det: Deltagerstaterne anerkender, at ethvert barn har en naturlig ret til livet. Men i mange lande er det ikke en ret for det ufødte barn. Millioner af små mennesker bliver fjernet, før de overhovedet fik en chance.

Hvordan kan politikere, regeringer, læger, lægfolk, ja, mennesker i det hele taget undgå at se, at det er den mest grundlæggende rettighed for et barn – og at det må være den mest grundlæggende pligt for en voksen at tage sig af det mest forsvarsløse, det ufødte barn.

Det skriger til himlen!

I Børnekonventionens artikel 7 hedder det, at barnet skal registreres og have ret til et navn, og så vidt muligt ret til at kende og blive passet af sine forældre.

Også denne artikel bliver der set stort på, når det kommer til at tage hensyn til voksnes ret til at få et barn.

Når rugemødre bliver skrevet ud af ligningen til gavn for barnløse heteroseksuelle eller homoseksuelle, sløjfer de voksne barnets ret til at leve sammen med sin mor. Når en enlig kvinde bliver gravid med sæd fra en anonym donor, fratager hun som ingenting barnets ret til at kende sin far.

Børn bliver ikke blot børn i egen ret, men et produkt fremstillet, købt og betalt for at dække voksnes behov.

Sandsynligvis et raskt barn. Testet og godkendt til at blive født. For dem med ’fejl’ passer ikke ind i billedet.

Det er så uendelig langt fra en bibelsk virkelighed, hvor ethvert menneske er skabt med sin egen værdi.

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje…

Det er godt at have fokus på børns rettigheder. Men mon ikke vi ville nå længere, hvis vi fokuserede på voksnes ansvar og pligt.

 

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights