Bibelen er Guds ord

Jesus af Nazaret, som kaldes Guds ord, gik ikke selv ordløs gennem verden, men udvalgte apostlene til med Åndens hjælp at videregive hans ord og handlinger.

Som teenager satte jeg mig for, at jeg ville læse Bibelen forfra fra ende til anden. Det gjorde jeg så over nogle måneder. Jeg var nær gået i stå i ørkenvandringen med alle Moselovens bestemmelser og detaljer. Andre afsnit gik ind under huden og har siddet der siden, sådan at jeg den dag i dag kommer til at erindre mit møde med teksten som bumset teenager.
Jeg er aldrig kommet mig over dette møde med Bibelens lange og brogede historie. Det blev styrende for mit valg af studium og arbejdsliv.  Det rører ved den dybeste streng i mit liv. Når jeg skal dø engang, vil jeg krydse den sidste grænse ved at klamre mig til ord fra Bibelen.

Den historisk-kritiske læsning

Under mit teologiske studium ved Københavns Universitet fik jeg et førstehåndskendskab til den historiske kritiske læsning af de bibelske skrifter. Professor i Nytestamente, Mogens Müller, giver en udmærket indføring i denne tilgang i den kronik, han skrev til KD i anledning af Bibelselskabets 200 års jubilæum (KD 09.05. 2014). Den historisk-kritiske metode er et relativt nyt fænomen i  Bibelens 2000 år lange virkningshistorie. Men i dansk teologisk tradition har den haft en markant indflydelse. Den har over en række årtier gennemsyret de to teologiske fakulteters tilgang til Bibelen og har derfra farvet undervisning og formidling fra katedre og prædikestole rundt om i landet.

For at leve op til sine egne præmisser har den historisk-kritiske metode måttet reducere Guds indgreb i historien til menneskelig troserfaringer og vidnesbyrd. I praksis har det også ofte medført en ekstrem kritisk tilgang til de bibelske skrifter som historisk kilde. Det gamle Testamente er i den såkaldte Københavnerskolen blevet reduceret til, at alt i Gamle Testamente er fiktion uden historisk forankring. I Nytestamente gælder samme minimalistiske princip. Man vil ikke afvise, at Jesus har levet og er blevet korsfæstet. Men evangelierne gengiver de kristne menigheders fiktive gengivelse af hans ord og gerninger.

Bibelens egne forudsætninger

Som Jesu samtid gradvist blev udfordret af mødet med Jesu ord og gerninger i forståelsen af tilværelsen, naturlovene og hele deres eksistens, så udfordres den moderne vestlige læser i sin forståelse af tilværelsen, naturlovene og eksistensen af den bibelske virkelighedsforståelse.

Men vi kan også i dag læse Bibelen ud fra dens egne forudsætninger og eget syn på sin tilblivelse og den må til enhver tid havde forkørselsret frem for en kritisk udefra kommende tolkning.  Sådan læses Bibelen faktisk også i de afrikanske og asiatiske kirker, hvor den kristne tro i disse årtier vokser eksplosivt.

Jeg er ikke fundamentalist. Men jeg tror på, at den treenige Gud har åbenbaret sig i den enhed af ord og handling, som de bibelske skrifter bevidner. Derfor tror jeg, at Bibelen er Guds ord. Ikke blot at den indeholder Guds ord, sådan at jeg selektivt kan godkende eller forkaste dele af dets indhold. Eller at Bibelen vidner om Guds ord. For Jesus af Nazaret, som kaldes Guds ord, gik ikke selv ordløs gennem verden, men udvalgte apostlene til med Åndens hjælp at videregive hans ord og handlinger.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights