Bibelbrug og bibeldesign

Hvis vi ønsker at være bibelsk funderede og formidle en teologi og et budskab, som er stærkt og klart forankret i Bibelen, må vi arbejde bevidst med at få luget ud i denne form for overfladiske og punchline-baserede skriftlæsning.

Bibelbrug

Det segment af kirken, som vi i ELN identificerer os med (og til en hvis grad repræsenterer), bliver af og til beskyldt for at bruge Bibelen som et opslagsværk, hvor man kan finde svar og argumentation for alverdens spørgsmål, hvis bare man kan finde frem til det rigtige bibelvers. Langt på vej er det en forkert og falsk beskyldning, men af og til oplever jeg, at både præster og lægfolk alligevel gør sig sårbare overfor sådanne anklager. Ikke sjældent kan man i skyndningen falde for fristelsen til at underbygge en pointe med en hurtigt og på overfladen ganske rammende reference til at skriftsted, som så bliver anvendt på en helt anden kontekst uden at skriftstedets egen sammenhæng overvejes.

Hvis vi ønsker at være bibelsk funderede og formidle en teologi og et budskab, som er stærkt og klart forankret i Bibelen, må vi arbejde bevidst med at få luget ud i denne form for overfladiske og punchline-baserede skriftlæsning. Vi må have konteksten med. Her tænker jeg ikke bare vores egen samtids kontekst i relation til den bibelske tidshistoriske kontekst, men også selve den bibelske teksts kontekst—altså de omkringliggende tekstafsnit og deres relation til en given pointe. Hertil kræves, at vi er flittige og omhyggelige i vores læsning og brug af bibelsk argumentation. Vi må ikke springe over, hvor gærdet af lavest og hænge vores argumenter op på enkeltvers, der er flået ud af sammenhængen. Vi må ansvarsfuldt behandle bibelteksterne, som sammenhængende tekster og ikke en række enkeltvers.

Bibeldesign

(Kæphest-advarsel!) Til at klargøre og bevidstgøre os om dette—at teksterne er sammenhængende og ikke en række nummerede teser til fri og uafhængig afbenyttelse—kan vi faktisk få hjælp fra en måske uventet kant: Typografien! Altså designet og opsætningen af (bibel-)teksten. Lad mig forklare med et eksempel:

Bibliotheca

Der har hen over sommeren været stor opstandelse i bibeldesignkredse (ja, sådanne findes!) over et projekt kaldet Bibliotheca, som er lanceret af designeren Adam Lewis Greene på crowdfunding-sitet Kickstarter. Bibliotheca er en bibeludgivelse, hvor den rå bibeltekst designes som en roman (i fire bind) i stedet for et opslagsværk. Der er altså hverken kapitel- eller vers-angivelser, krydsreferencer, fodnoter. Bibelteksterne er sat op i én spalte, som en lang, sammenhængende tekst. For en mere udførlig beskrivelse af projektet, se introduktionsvideoen på denne side (på engelsk). Adam Lewis Greene havde en målsætning om at indsamle $37.000 fra interesserede købere. Dette mål opnåede han allerede indenfor de første 24 timer og da crowdfunding-perioden var udløbet den 27. juli havde Bibliotheca indsamlet svimlende $1.440.345 fra næsten 15.000 personer! Altså over 8 millioner danske kroner.

J. Mark Bertrand fra den spændende (hvis man er til den slags) BibleDesignBlog, har interviewet Adam Lewis Greene og spurgt ham til hans motivation for at lave en alternativ bibel. Han forklarer (min oversættelse):

Bibelens format og udformning, som vi har kendt den gennem generationer, er blevet til i en verden efter oplysningstiden, hvor man var mere optaget af demonstrerbare fakta end af nydelsen af [de bibelske teksters litterære] skønhed. […] Det allestedsnærværende leksikon-agtige bibel-format har gennem tiden fremmedgjort Bibelen for mange mennesker. Jeg ønsker ikke at Bibliotheca skal erstatte den almindelige studie-fokuserede bibel, men jeg ønsker at tilbyde en alternativ læseoplevelse.

Fokus på tekst istedet for tal

Jeg tror, at vi er flere, der kunne have brug for en alternativ læse-oplevelse. En læsning, hvor vi læner os tilbage og læser længere bibelske passager i sammenhæng, som vi ville gøre det med enhver anden bog. Jeg håber, at Bibelselskabet overvejer at lancere en dansk Bibliotheca-variant. Men indtil da, kunne vi måske opfordre hinanden til—både i prædikener og i almindelig bibellæsning—at fokusere mere på tekstens indhold end på kapitel- og vers-angivelser. Jeg er meget enig i, hvad førnævnte J. Mark Bertrand siger i en reflektion over sin egen bibelbrug (min oversættelse):

Jeg tror at, det at scanne bibelteksten ud fra indholdet er en bedre metode end den gamle, hvor man scanner ud fra versetal. Det går helt sikkert langsommere og i en hastighedskonkurrence ville jeg selvfølgelig foretrække versetal. Men at scanne teksten ud fra indholdet taler til en anden del af min hjerne. Jeg oplever mig selv tænke mere på, hvor idéer og pointer befinder sig og i hvilken rækkefølge de optræder. Det er aspekter, som du aldrig har brug for at overveje, når du bare scanner ud fra versetal.

Tænk engang, at så små detaljer i bibeldesignet, kan have så stor betydning for vores interaktion med teksterne. Men om din Bibel har versetal eller ej: Husk konteksten!

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights