Alt er skabt med orden – også køn

Oprindelig orden, skabt af Gud, er i opløsning. Det gælder ikke kun for samfundet, men også for vores egne menigheder. Ikke mindst er synet på køn, ægteskab og menneskelige fællesskaber under hårdt pres. Derfor skal vi øve os i de bibelske argumentationer.

Hvor starte den bibelske samtale?

Embedssyn eller funktionssyn. Perifert eller centralt spørgsmål i Bibelen. Du kender sikkert flere af de kendte vinkler. I stedet mener jeg, vi bør gå en anden vej, hvor de bibelske ordens-spørgsmål kommer i fokus.

Efter at have arbejdet med køn og teologi over en årrække, tror jeg, at det er her, vi kommer til benet. I ordens-spørgsmålene, vi finder klarhed over en række sammenhængende diskussioner, der krydser hinanden igennem kanon. Men det er desværre ikke her vi oftest hverken starter eller slutter. Lad os få ændret på det.

Orden som nøgle igennem Bibelen

Det handler i al sin enkelhed om orden. Ikke at forveksle med menneskeligt behov for kontrol. Men derimod Guds orden, som han har skabt den, som den er faldet i synd, som han har genoprettet den gennem sin søn Jesus, og som han har formanet den til at udfolde sig i den kristnes liv og i menighederne.

Orden i skabelsen

Ser vi på skabelsen, står orden helt i centrum. Gud skaber ikke på må og få. Men ved sit Ord ordner han skabelsen, ved af adskille elementer fra hinanden og ved at give dem forskellige funktioner og roller: Himmel og hav, måne og sol, mand og kvinde osv. I Guds eget væsen findes desuden en treenig orden fra begyndelsen.

Orden i syndefaldet

Ser vi på syndefaldet, er det bemærkelsesværdigt, at også synden kom ind i verden, gennem et oprør mod Guds orden. Satan smides ud af Himlen som en falden engel. Hans næste træk bliver, at forstyrre ordenen mellem mand, kvinde og Gud, så Gud ikke længere er autoritet i menneskets liv, og så ordenen mellem mennesker ødelægges. Nu vil mennesket selv sætte dagsordenen.

Orden i frelsen

Ser vi på Jesus, møder vi en paradoksal ny virkelighed. På den ene side kommer han for at gøre alting nyt. På den anden side er han ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde loven. Det lyder selvmodsigende. Men det er det ikke. Jesus er, som Gud og menneske, den eneste, der både kan genoprette Guds oprindelige skaberorden, og samtidig gøre den ny. Jovist – vi falder i synd! Men så må vi stride den gode strid. Ikke kaste Guds orden på porten.

Orden i den kristnes liv og menighederne

Ser vi på formaningerne for den kristnes liv og menighederne, finder vi, at de bibelske forfattere også forstår ordens-spørgsmålene som noget, der forpligter de kristnes liv. Paulus, og andre, bruger ganske meget spalteplads på netop ordensspørgsmål: Mellem mand og kvinde, mellem slave og herre, mellem børn og forældre, mellem kirke og stat, mellem lemmerne på legemet osv. Hvorfor? Fordi han bygger på skabelsen, og lader sine formaninger og opmuntringer pege på frelsen. Alt er sammenfattet i Jesus.

Jeg tror altså, at mange vanskelige emner i menighederne i dag, egentlig handler om Guds orden i verden, i menigheden, i mit gudsforhold og liv. Det håber jeg, vi kan tale mere om i fremtiden.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights