Algoritmeregimet

I hvert af vores autokontrollerede og hyperpersonaliserede mikrokosmos af perfekt doserede og algoritmisk “lykke”-fremkaldende stimuli sat i uigennemskueligt system af teknokrater og solgt som liflig bekvemmelighed købt med tid og opmærksomhed afskærer vi os selv fra den afvæbnende på kort sigt frygtelige, men på længere sigt  essentielt sande totaloplevelse af menneskeværen som skabt, men falden placeret i et storslået medfaldent skaberværk, som vi *ikke* kan kontrollere, hvilket er den nødvendige indsigt, der gør os i stand til at se den kombination af Guds storhed og egen lidenhed, som igen er en forudsætning for at vi kan høre evangeliet.

Skriv en kommentar

Verified by MonsterInsights