Aktiv Livshjælp

I Europa er der tre lande, som har tilladt aktiv dødshjælp, Schweiz, Holland og Belgien. Senest er det blevet tilladt at yde aktiv dødshjælp til børn i Belgien og lovgivningen i Danmark er også under pres.

Mens det i mange år har været kampen for det ufødte barn, som har fået størst opmærksomhed, så vil det i fremtiden blive nødvendigt at kæmpe for livets ukrænkelighed ved livets afslutning. Menneskelivet er en gave fra Gud og det betyder, at det ikke bør være mennesker, der afgør, hvornår det skal begynde eller slutte. Her er der to vigtige områder, hvor vi må sige ”nej”.

Mellem disse to yderpunkter, livets begyndelse og livets afslutning, er der dog også en kamp at kæmpe for den kristne og for den kristne menighed. Og her er der et stort ”ja” at sige.

Vi kan nemlig yde aktiv livshjælp til de mennesker, som vi lever sammen med i vores hverdag og som vi møder i forskellige sammenhænge. Aktiv hjælp og omsorg for mennesker i nød har været en del af Kirkens DNA siden Jesus sendte disciplene ud i verden med evangeliet. Det har også været en del af den historie, som vækkelsesbevægelserne i Danmark har været med til at skrive. Sammen med at evangeliet forkyndelse til tro og omvendelse, så har vi som kristne og som menigheder et kald til at yde aktiv livshjælp til mennesker. Troens ord omsættes til praksis, når Jesu Kristi kirke får krop i verden og bliver til varme hænder, lyttende ører og trøstende stemmer.

I ELNs menighedsnetværk er der flere eksempler på, hvordan menighedens aktive livshjælp er blevet organiseret og sat i system. Det kan være til inspiration for andre og det har givet stor velsignelse for dem, som er blevet en del af den tjeneste.

Link: Galten Valgmenigheds ”Borgerservice”: http://www.gava.dk/?Borgerservice

Link: Kronjyllands Frimenighed er med i Kirkernes familiehjælp i Randers: http://kirkernesfamiliehjaelp.dk/

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights