Åndsudgydelse

Guds ånd, som den første pinsedag blev udgydt i Jerusalem, har skabt vækkelse ud over jorden i 2000 år. Må Gud udgyde Ånden for allersidste gang det samme sted, og over det samme folk.

En af det 19. århundredes største kristne skikkelser var kinamissionæren Hudson Taylor. Hudson blev brugt af Gud til at bringe de gode nyheder til Kinas folkeskarer. Det fortælles, at Hudson Taylor hvert år den 1. januar sendte en pengegave til Mildmay Mission to the Jews. Med gaven fulgte en ultrakort besked: “For jøde først”. Nogle dage senere kom der et beløb til Hudsons arbejde, med et brev hvor der stod: “og også for hedninger”.

Tre grupper

Hvorfor? Fordi Bibelen opdeler menneskeheden i tre grupper.

Den ene gruppe er det jødiske folk. Den anden gruppe er hedningefolkene. Disse to skarer udgør til sammen – med Jesu ord – “alle folkeslagene”.

Og så er der  den tredje gruppe: Det er dem, Jesus kalder for “mine disciple”. Vi kalder også denne gruppe for kirken, menigheden. Det er de døbte, Jesus-troende jøder og hedninger. De kommer fra de to andre grupper.

Forleden deltog to Jesus-troende jøder i gudstjenesten hos os i Skjern. De delte deres tro på Jesus som Messias gennem lovsang og vidnesbyrd. Vi sang undervejs Grundtvigs pinsesalme I al sin glans nu stråler solen, hvor det siges: I Jesu navn da tungen gløder, på hedninger så vel som jøder. Det kan vi hedningekristne godt forberede os på at se mere af i tiden som kommer: Jøder som støder til den kristne menighed, og bidrager med bibelsk visdom, åndsbåret Jesus-vidnesbyrd og Halleluja-lovprisning.

Aldrig før har der været så mange

Aldrig før i verdenshistorien har så mange jøder tilbedt og æret Jesus som Messias, som lige præcis nu i vor tid. Aldrig har verden set så mange jødekristne menigheder, som i dag. Aldrig har kirken haft bedre mulighed for at dele troen på Jesus med det jødiske folk.

Kan det have noget at gøre med at staten Israel fylder 70 år mandag 14. maj 2018? Vel, så langt jeg kan læse og forstå Guds ord, sker der i vor tid en gradvis opfyldelse af Guds løfter til Israel, som skal kulminere med Helligåndens udgydelse over dem, med fejring af den nye pagt “ved mit blod som udgydes for jer til syndernes forladelse”.

Er der en vækkelse på vej ?

I snart 1900 år har de hedningekristne været toneangivende i kirkens lovsang. Gud har sendt Ånden ud over alle jordens folkeslag, og vækkelse efter vækkelse er brudt frem. Spørgsmålet er, om ikke snart de jødekristne igen skal være lovsangsledere i kirken? Om ikke vækkelse snart sker iblandt Israels folk?

Vi kan i det mindste bede om at det sker, og som kristne menigheder kan vi støtte udbredelsen af de gode nyheder til det jødiske folk!

Ligesom det danske folk har også det jødiske folk brug for Jesus som Messias. Evangeliet var og er endda “for jøde, først”. Og de skal forhåbentlig snart blive de sidste. Og så kommer Kristus, og alt bliver nyt og godt.

Glædelig pinse.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights