Åndelige klimaforandringer

Der er en forsinkelse, fra vi foretager vores valg, til vi ser følgerne af vores handlinger. Det hjælper os desværre til ikke at se konsekvenserne i øjnene …

En ny rapport viser, at isen omkring Arktis smelter hurtigere end tidligere antaget. Tempoet er fordoblet siden 2008 og syvdoblet siden 1995. Det er de dårlige nyheder. De rigtigt ubehagelige nyheder er, at det er en ond cirkel: Jo mere isen smelter, desto mørkere bliver overfladen på Arktis, og mørket tiltrækker varmen. Eller sagt på en anden måde: Mørke avler mørke.

Det betyder bl.a., at vandstanden i verdenshavene vil stige mere end tidligere beregnet. Med mindst en halv meter frem mod år 2100. Sandsynligvis mere. Det vil medføre mere voldsomt vejr og oversvømmelser, som især rammer mindre velstående samfund.

Vores vejr blev afgjort i 1980erne

Det diskuteres heftigt, hvor meget af klimaforandringerne, der skyldes faktorer uden for vores kontrol. Personligt er jeg i udgangspunktet skeptisk over for mange dommedagsprofetier, fordi de virker som en slags religionserstatning for mange fanatikere. Men der er simpelthen ingen rimelig tvivl om, at det, vi gør, har en indflydelse. Det kommer bare med mange års forsinkelse.

De næste 30-35 år kan vi f.eks. ikke gøre fra eller til over for vejret, konstaterer klimaforsker William Colgan fra University of Colorado. Det er helt bestemt af de valg, vores forældre og vi selv traf i 1980erne og frem. Eller sagt på en anden måde: Det, vi vælger at gøre nu, kommer vores børn og børnebørn til at mærke konsekvenserne af.

Spørgsmålet er, om det kun er det meteorologiske klima, der opfører sig på denne måde?

Balancen er tippet

Det er ret tydeligt, at der sker grundlæggende åndelige klimaforandringer i disse årtier. Ikke bare i Danmark, men over det meste af verden:

Den tidligere ‘missionsmark’, der hvor ‘hedningene’ huserede – Afrika, Latinamerika og Asien – har oplevet en vækst i kristen tro, som vel næppe er set før i verdenshistorien. Kina er ikke bare verdens folkerigeste land – det er også i fuld fart på vej mod at blive verdens største kristne nation, målt i antal kristne!

Modsat er kirkens gamle højborge, Vesteuropa, Nordamerika og Australien, ved at fryse til i fjendtlighed mod alt, som sætter nogen eller noget over mennesket – f.eks. Gud. Derfor er vi som samfundsfællesskaber da også ved at falde fra hinanden, splittede og forvirrede, som vi er.

Fordi generation efter generation har haft så travlt med at gøre oprør og ‘frigøre’ sig fra troen på, tilliden til, lydigheden imod Gud og hans ord. Fordi klassisk kristendom er blevet gjort latterlig, underlig, nærmest uhygiejnisk. Tilbage står man med en masse forskellige moralske postulater uden fundament i andet end ‘det, vi er mange nok, der kan blive enige om’.

Mange mærker frustrationen og forvirringen, lige under overfladen. Men de forbinder ikke punkterne. Ser ikke, at det er en konsekvens af opgøret med Gud og kristendom. Fordi der er mange års forsinkelse fra handlinger til konsekvenser. Alt imens mørke avler mørke.

Værd at kæmpe for

Som med de meteorologiske klimaforandringer er der faktorer, der er uden for vores kontrol. Guds ånd er suveræn og blæser, hvorhen den vil. Men vi har også en indflydelse, både i bøn og handling.

Derfor er det ikke ligegyldigt, hvad du bestemmer dig for at gøre i dag, i morgen og i næste uge. Du vil måske ikke se konsekvenserne før om mange år – måske ikke engang i dette liv. Men dine børn og børnebørn og oldebørn vil enten lide under din passivitet og opgivenhed – eller glæde sig over din kærlighed og fremsynethed.

God vind derude. Der er meget i denne verden, der er værd at kæmpe for.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Sognekirkekonference 24. maj i Kolding. Fokus på håb. For alle med hjerte for folkekirkens muligheder!

Verified by MonsterInsights