Inflation!

Der er meget at bekymre sig over. Klima, Krig og Corona har fyldt meget i medierne de sidste år. Nu er vi så også blevet ramt af inflation, og det har skabt mange bekymringer i private husholdninger og for, hvordan det vil gå med de kommende overenskomstforhandlinger.

På ordnet.dk er inflation defineret som: ”stigning i pris- og lønniveauet med bl.a. et fald i pengenes købekraft til følge.”

Som kirke og kristne skal vi være parate til at hjælpe mennesker i nød. Derfor blev der også i 2022 uddelt ekstra mange julekurve fra kirkelige hjælpeorganisationer, og der er foretaget mange indsamlinger til fordel for Ukraine. Helt konkret så samler vi stearin ind i vores menighed, som så bliver smeltet om og sendt til Ukraine som hjælp i en kold vinter.

Men som kirke og kristne har vi noget, som har større værdi end julekurve, stearin og penge. Vi er nemlig blevet betroet en skat, som ikke kan påvirkes af alverdens kriser eller stigende priser. Evangeliet om Guds rige, som Jesus kom og forkyndte for os i ord og handling, er stadig ganske gratis. Frelsen er ikke steget i pris, siden den dag Jesus døde på korset. Den skat skal vi forkynde om, og vi skal dele ud af den.

Det er ikke en flugt fra verdens problemer at tale om Jesus. Tværtimod er han den hjælp, som for alvor kan gøre en forskel for mennesker i dag. For evangeliet er det gode budskab om, at enhver af os er set og elsket af Gud. Det er et budskab om, at vi ikke skal fortjene os til kærlighed, men tage imod den som en gratis gave. Det er et budskab om håb, tilgivelse, trøst og fred. Vores fremtid sikres ikke ved at sænke temperaturen i verden med en decimal eller at få lidt flere kroner i løn om måneden. Vores fremtid afhænger af Jesus, for han er Guds søn og holder hele verdens historie i sin hånd. Når vi tror på ham, så kan vi trygt gå fremtiden i møde.

Det ændrer ikke på, at det bliver dyrere at betale husleje og varme vores huse op. Det er også muligt, at priser på dagligvarer fortsætter med at stige. Vi skal ikke bagatellisere, hvad det betyder for menneskers hverdag.

Derfor skal vi ikke kun forkynde om Jesus, men vi skal også gøre som han har påbudt os. Nemlig at dele det vi har med den der ikke har og skabe fællesskaber, hvor vi tager os af hinanden. I kirkens historie har perioder med kriser og inflation altid været tider, hvor man har gjort en ekstra indsats for dem, der er i nød. Også nu er det tid til at forkynde et frigørende gratis evangelium og en fornyet opmærksomhed på kirkens diakonale ansvar.

Skriv en kommentar


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Verified by MonsterInsights